Menu top

Dyrektor Krajowej Szkoły z wizytą w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i Prokuraturze Regionalnej w Łodzi

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Łodzi Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w spotkaniach w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i Prokuraturze Regionalnej w Łodzi. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński.

W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi wzięli udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi Tomasz Szabelski, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji łódzkiej. Z kolei w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi uczestniczyli: Prokurator Regionalny w Łodzi Jarosław Szubert oraz prokuratorzy okręgowi i patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich z obszaru działania tej prokuratury.

Kierownictwo Krajowej Szkoły przedstawiło uczestnikom obu spotkań nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikające ze zmiany przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Rozmawiano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym o warunkach sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Dyskusja poświęcona była także komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a ponadto kwestiom budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur.  

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i Prokuraturze Regionalnej w Łodzi są kolejnymi  z planownych spotkań w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Celem wizyt jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
piątek, Kwiecień 6, 2018
Data publikacji: 
2018-04-06 10:58
Data wytworzenia: 
2018-04-06 11:01
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk