Menu top

Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym – 20 kwietnia 2018 r. Łódź – K15/F/18

Wykładowca

Krzysztof Eichstaedt

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, współautor dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego oraz Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a nadto Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, autor monografii Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym.

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium.

Tematyka szkolenia: „Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym”

1. Nowy katalog środków zabezpieczających i przesłanki ich orzeczenia.

2. Orzekanie w przedmiocie środka zabezpieczającego.

3. Problematyka dowodu z opinii biegłych. Kryteria ocena opinii psychiatrycznej oraz przeprowadzonej obserwacji sądowo – psychiatrycznej.

4. Wykonanie orzeczenia co do środka zabezpieczającego, uchylenie środka zabezpieczającego. Ponowne orzeczenie środka zabezpieczającego o charakterze izolacyjnym. Najczęstsze uchybienia w opiniach sądowo-psychiatrycznych.

5. Praktyczne problemy związane z wykonaniem izolacyjnego, jak i nieizolacyjnych środków zabezpieczających.

6. Udział obrońcy w postępowaniu dotyczącym środka zabezpieczającego.

7. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

  Sędzia dr Janusz Konecki                     

  tel. 81  458 37 58                                     

e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

      specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga

tel.  (81) 458 37 52

e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2018-02-12 10:47
Data wytworzenia: 
2018-02-09 14:55
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2018-02-26 15:31
Autor zmiany: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga