Menu top

Etyczne, wizerunkowe i psychologiczne aspekty służby sędziego - 4-6 czerwca 2018 r. - Dębe - C3/C/18

Data szkolenia: 4-6 czerwca 2018 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sądach rejonowych i asesorzy sądowi


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy

Magdalena Najda - dr nauk humanistycznych, filozof i psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz trzyletniego studium podyplomowego Nauk Społecznych i Politycznych na Uniwersytecie Europejskim we Florencji. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny psychologii pracy sędziego, psychologii i prawa, a także psychologii moralności i etyki zawodowej. .

Agata Orzechowska - dr nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych z Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka i współautorka ponad 80 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, a także redaktor i współautorka monografii książkowych. Swoje doświadczenie kliniczne i naukowe wykorzystuje w orzecznictwie sądowo-psychologicznym.

Weronika Świerczyńska-Głownia - dr hab. nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopnie naukowe uzyskała na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka University at Buffalo, State University of New York. Jako wykładowca uniwersytecki prowadzi szereg zajęć oraz szkoleń z zakresu autoprezentacji, komunikacji społecznej oraz komunikacji biznesowej.  

Paweł Skuczyński - dr nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Kieruje pracami fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz jest wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej.

 

Tematyka szkolenia

Etyczne, wizerunkowe i psychologiczne aspekty służby sędziego.

  1. Kształtowanie wizerunku i zasady pracy z mediami (zasady kreowania wizerunku, techniki i elementy wystąpień publicznych, informacje teoretyczne dotyczące zasad pracy mediów, relacje z mediami, relacja sędzia-dziennikarz).
  2. Wybrane elementy wiedzy o emocjach. Strategie kontrolowania emocji.
  3. Ćwiczenia poprawiające technikę wypowiedzi (dykcja, techniki prawidłowego oddychania).
  4. Aspekty psychologiczne życia codziennego związane z wykonywaniem zawodu sędziego.
  5. Etyka sędziego: wzorce zachowania w służbie i poza nią.
  6. Wzmacnianie kompetencji praktycznych w zakresie zarządzania emocjami. Świadomość i kontrola: jak rozpoznać i pokierować emocjami zanim zaczną nam przeszkadzać?
  7. Sztuka wystąpień publicznych. Praca z kamerą (sztuka tworzenia zwięzłych komunikatów - minimum słów - maximum treści).
  8. Wypalenie zawodowe - objawy, możliwości zapobiegania oraz radzenia sobie z pojawiającymi się symptomami.

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

Zapisy na kurs rozpoczną się 16 lutego 2018 r.

poprzez listę oczekujących (koordynator organizaycyjny zapisze osoby spełniające warunki uczestnictwa z listy oczekujących na listę podstawową).

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje jednostka, w której pełni obowiązki sędzia lub asesor sądowy, kolejność zgłoszeń oraz limity dla poszczególnych apelacji.

Proszę uzupełnić dane dotyczące jednostek w swoich profilach ponieważ osoby, które mają nieuzupełniony profil o powyższe dane

- NIE BĘDĄ KWALIFIKOWANE NA SZKOLENIE

W razie trudności z Platfromą Szkoleniową proszę o kontakt z numerem telefonu (81) 440-87-14.

 

Szkolenie jest adresowane do sędziów i asesorów sądowych ze wszystkich apelacji

 ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI LIMITAMI MIEJSC:

obszar apelacji białostockiej – 4 miejsca

obszar apelacji gdańskiej – 8 miejsc

obszar apelacji katowickiej – 8 miejsc

obszar apelacji krakowskiej - 6 miejsc

obszar apelacji lubelskiej –   5 miejsc

 obszar apelacji łódzkiej – 6 miejsc

obszar apelacji poznańskiej – 5 miejsca

obszar apelacji rzeszowskiej - 2 miejsca

obszar apelacji szczecińskiej – 4 miejsca

obszar apelacji warszawskiej – 6 miejsc

obszar apelacji wrocławskiej – 6 miejsc

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

      sędzia Grzegorz Kister                               

      tel. 81  458 37 54                                       

     e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

główny specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

1.     Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia 2018”.

·         W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.

·         Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.

·         Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.

·         W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.

·         W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie)

2.     Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4.     Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

 

Data publikacji: 
2018-02-12 10:47
Data wytworzenia: 
2018-02-09 14:33
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2018-02-12 10:47
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński