Menu top

Seminarium międzynarodowe „Training on Organised Crime Facilitating Illegal Migration - Links to Terrorism Threats”, 26-29.03.2018 r., Zagrzeb

Data szkolenia:

26-03-2018 - 29-03-2018

Miejsce szkolenia:

Zagrzeb, Chorwacja

Grupa docelowa:

Sędziowie orzekający w sprawach karnych i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

15.02.2018

Sygnatura:

M11/C/18

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje o naborze na międzynarodowe szkolenie organizowane w 2018 roku, będące efektem współpracy Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) dotyczące współpracy transgranicznej w sprawach karnych w fazie postępowania przygotowawczego

Zakres tematyczny szkolenia

To distinguish and identify terrorism related features in organised crime facilitating illegal migration.

EJTN Target audience: 

EJTN – Judges and Prosecutors dealing with illegal immigration and migrant smuggling cases

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w załączonym poniżej pliku 'EJTN General Corporate Policy'. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie znajdują się w załączonym niżej pliku "FAQ".

Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zorganizowania sobie podróży i dokonania rezerwacji hotelu.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w poszczególnych seminariach zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyższym. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu w terminie do dnia 15.02.2018 r., powinny:

1. dokonać rejestracji na szkolenie na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu. Proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej.

2. przesłać na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl wypełniony formularz aplikacyjny  KSSiP - dostępny na dole ogłoszenia. Formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.

WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M11/C/18.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

 

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla wybranego szkolenia i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

Formularz aplikacyjny KSSiP: https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Informacje o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/CEPOL-EJTN-Training-on-Organised-Crime-Facilitating-Illegal-Migration---Links-to-Terrorism-Threats---CR201823-CEPOL12018/

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018:

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data wytworzenia: 
2018-02-07 15:26
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2018-02-07 15:37
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki