Menu top

Dyrektor Krajowej Szkoły na konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska wzięła udział w odbywającej się w dniach 5-6 lutego 2018 r. w Popowie k. Warszawy konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych. W konferencji uczestniczyli Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr_Marcin Warchoł i sędzia Łukasz Piebiak.

Krajową Szkołę reprezentowali również: Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej- sędzia Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej- prokurator Ryszard Tłuczkiewicz  oraz  Kierownik Działu Organizacyjnego dr Anna Guzik.

Spotkanie poświęcone było omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 30 września 2017 r. oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2017 r. do  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska  przedstawiła uczestnikom konferencji najważniejsze cechy nowego modelu szkolenia wstępnego aplikantów. Z kolei Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej- sędzia Adam Sęk zaprezentował wyniki naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także profil kandydatów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

W spotkaniu wzięli udział dziekani niemal 30 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze. Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych - adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2018-02-06 11:43
Data wytworzenia: 
2018-02-06 11:45
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-02-06 11:49
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński