Menu top

Wykład Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej RP w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W ramach współpracy pomiędzy Prokuratorią Generalną Rzeczpospolitej Polskiej a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w dniu  5 lutego 2018 r., Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP- Marek Miller wygłosił wykład dla aplikantów  VII rocznika aplikacji sędziowskiej, w trakcie którego przybliżył zagadnienia związane z roszczeniami reprywatyzacyjnymi, reaktywacją spółek oraz ochroną interesów Skarbu Państwa i jednostek państwowych w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

dr Piotr Kosmaty

prokurator

Data publikacji: 
2018-02-06 08:36
Data wytworzenia: 
2018-02-06 08:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-02-06 12:05
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński