Seminarium dla sędziów i prokuratorów z państw członkowskich UE zajmujących się prawem własności intelektualnej oraz jego naruszeniami, 17-18 maja 2018 r., Alicante (Hiszpania)

Data szkolenia:

17-05-2018 r. - 18-05-2018 r.

Miejsce szkolenia:

Alicante (Hiszpania)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

11.03.2018 r.

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M10/A3/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów oraz prokuratorów do udziału w organizowanym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office, EUIPO) z siedzibą w Alicante seminarium z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zagadnień związanych z jego naruszeniami.

EUIPO, poprzednio Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) jest urzędem zajmującym się m.in. rejestracją unijnych znaków towarowych (ang. European Union trade mark, EUTM) oraz wzorów wspólnotowych (ang. Community design, RCD).

Seminarium odbywać się będzie w Alicante (Hiszpania) w siedzibie EUIPO.

Szkolenie jest dedykowane i kierowane do sędziów oraz prokuratorów, którzy w ramach wykonywanych przez siebie zadań zajmują się prawem ochrony własności intelektualnej, a także jego naruszeniami, w wymiarze cywilnym oraz karnym.

About the seminar

A seminar focusing on legal remedies to block IPR infringements commited on the Internet. The seminar will implement at legal level the technical notions learnt during the practical trainings of March. Priority will be also given to the participants who attendet one of the March 2018 Internet trainings and have a clear understanding of the Internet. The training will take place in the five working languages of the Office (English, French, Spanish, Italian and German). Preparatory work will be required before the seminar.

Zasady finansowania

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pokrywa za uczestników następujące koszty:

 - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem (hotel ze śniadaniem oraz kolacją; obiad zapewniony będzie podczas szkolenia);

- transport na miejsce szkolenia – Alicante, jak również codzienny transport z hotelu do siedziby EUIPO;

Organizator nie zapewnia diet per diem.

Uwaga!!!

  1. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia czy też diet per diem uczestników szkolenia nie są refundowane przez KSSiP.
  2. KSSiP nie pokrywa również kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 

Wymogi

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i wyższym. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
  3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
  4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Seminarium w terminie do dnia 11.03.2018 r., powinny:

1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących, proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej.

2. przesłać na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl wypełniony formularz aplikacyjny KSSiP - dostępny na dole ogłoszenia. Formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego.

WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia – M10/A3/18.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

 

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla wybranego szkolenia i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu;
  • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

Formularz aplikacyjny KSSiP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2018-02-05 09:11
Data wytworzenia: 
2018-02-04 23:42
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-02-05 15:34
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki