Menu top

„Methodologies and evaluation seminar - Novelties in training methodologies”, 27-28 marca 2018 r., Berlin

Data szkolenia:

27-28 marca 2018

Miejsce szkolenia:

Berlin, Niemcy

Termin zgłoszeń:

9 lutego 2018

Grupa docelowa:

Sędziowie, prokuratorzy, wykładowcy KSSIP

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M9/D1/18

Język roboczy:

angielski i francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2018 roku w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia spośród sędziów i prokuratorów, w szczególności wykładowców KSSIP, na 2-dniowe szkolenie międzynarodowe pod oryginalnym tytułem: ‘Methodologies and evaluation seminar - novelties in training methodologies’. Wydarzenie odbędzie się w Berlinie i będzie prowadzone w języku angielskim i francuskim.Krajowa Szkoła rekomenduje kandydatów na szkolenia, zaś o ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres tematyczny szkolenia

This seminar will aim :

  • To exchange views on the ways in which professionals learn in the context of the 21st century;
  • To identify ways in which judges/prosecutors learn better in the context of the psychology of learning;
  • To explore active learning methodologies through the use of the modern technologies and participatory approaches to training in the judiciary.

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku 'EJTN General Corporate Policy' w załączniku.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Warunki uczestnictwa

  1. Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury
i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M9/D1/18 do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 13.00.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KATALOGU EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/Member%20Area/Documents/EJTN_CFP_2016.pdf

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Więcej informacji o szkoleniu: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Seminar-Novelties-in-training-methodologies-TM201801/

Data publikacji: 
2018-02-02 13:14
Data wytworzenia: 
2018-02-02 13:08
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-02-06 13:02
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki