Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt szkoleń językowych pt.: „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU”

   W 2017 roku zakończył się dofinansowywany przez Komisję Europejską projekt szkoleń językowych pt.: „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU” (Grant Agreement JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762). Projekt ten, realizowany w latach 2016-2017 we współpracy z partnerami z Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji, miał na celu podniesienie kompetencji językowych uczestników w celu usprawnienia współpracy i wymiany informacji między instytucjami wymiaru sprawiedliwości z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

   W ramach projektu zorganizowanych zostało sześć 5-dniowych szkoleń, w tym cztery z angielskiego i dwa z niemieckiego języka prawniczego, w którym uczestniczyło łącznie 20 polskich sędziów i prokuratorów. Podczas szkoleń zajęcia prowadzone były metodą interaktywną w małych grupach przez dwóch ekspertów – lingwistę oraz prawnika. Tym samym uczestnicy mogli nie tylko podwyższyć swoje kwalifikacje językowe, ale także zdobyć wiedzę na temat prawa Unii Europejskiej, w tym instrumentów współpracy w sprawach karnych i cywilnych. 

   Projekt zakończył się Konferencją, której przedmiotem było zarówno podsumowanie zorganizowanych w ramach projektu szkoleń, jak również debata na temat nowoczesnych metod nauczania języka prawniczego.

Data publikacji: 
2018-01-31 15:21
Data wytworzenia: 
2018-01-31 15:20
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński