Menu top

Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły dla Rzeczpospolitej

- W 2017 roku zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost liczby chętnych na aplikacje specjalistyczne. Były to 2162 osoby, podczas gdy w zeszłym roku było to 1710 osób. Wydaje się zatem, że nowy model aplikacji spotkał się z przychylnym przyjęciem przez absolwentów wydziałów prawa. Uważam, że do wzrostu liczby chętnych na aplikacje przyczyniło się także wprowadzenie instytucji asesury sądowej. Pozwala ona na usunięcie wątpliwości, czy i kiedy absolwent Krajowej Szkoły będzie mógł pełnić obowiązki sędziowskie. - powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska w wywiadzie pt. „Będą aplikacje dla asystentów i referendarzy” udzielonym dziennikowi Rzeczpospolita, który ukazał się  19 stycznia 2018 r.

Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska w wywiadzie mówi o nowym modelu szkolenia wstępnego aplikantów, w którym likwidacji uległa aplikacja ogólna, a szkolenie rozpoczyna się bezpośrednio na aplikacjach specjalistycznych- sędziowskiej lub prokuratorskiej. Zmiana ta miała również wpływ na strukturę organizacyjną Krajowej Szkoły. W miejsce dotychczasowego Ośrodka Szkolenia Wstępnego utworzono   osobne ośrodki aplikacyjne – Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej, które są zarządzane przez wicedyrektorów będących odpowiednio sędzią i prokuratorem. Jak podkreśla Dyrektor Krajowej Szkoły: „Pozwoli to na lepszą organizację aplikacji specjalistycznych i skupienie się na pracy merytorycznej. Konieczne było napisanie nowych programów aplikacji. W tym procesie uczestniczyła Rada Programowa Krajowej Szkoły, a także nasi znakomici wykładowcy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Pozwoliło to na ulepszenie programów, np. przez ograniczenie zajęć, które okazały się mało przydatne w procesie kształcenia praktycznego, wprowadzenie zajęć z psychologami, a także przez zwiększenie liczby zajęć praktycznych, wyposażających naszych aplikantów w specjalistyczną wiedzę, pozwalającą im w przyszłości na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości na bardzo wysokim poziomie, a także skuteczne zwalczanie przestępczości, np. w zakresie spraw gospodarczych czy dotyczących cyberprzestępczości.”

Odnosząc się z kolei do sytuacji zawodowej referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i asystentów prokuratorów, dr hab. Małgorzata Manowska poinformowała, że Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad aplikacjami uzupełniającymi. Jak dodała: „Założeniem tych aplikacji jest takie uzupełnienie wiedzy specjalistycznej referendarzy sądowych, asystentów sędziów i asystentów prokuratorów, aby mogli w przyszłości być bardzo dobrymi sędziami i prokuratorami. Aplikacje te miałyby być krótsze niż zwykłe aplikacje specjalistyczne, a zajęcia odbywałyby się w soboty i niedziele, tak aby nie dezorganizować pracy sądów i prokuratur.”

Całość wywiadu z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatą Manowską można przeczytać na portalu internetowym dziennika Rzeczpospolita.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
piątek, Styczeń 19, 2018
Data publikacji: 
2018-01-19 08:18
Data wytworzenia: 
2018-01-19 08:15
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-01-25 12:18
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński