Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowe programy aplikacji

W związku ze zmianą ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadzającą nowy model szkolenia wstępnego aplikantów (likwidacja aplikacji ogólnej), Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska ustaliła nowe programy aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Programy aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej zostały opracowane na podstawie założeń programowych określonych w uchwałach Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 13 października 2017 r.

Zgodnie z założeniami programowymi zarówno szkolenie aplikantów sędziowskich, jak i aplikantów prokuratorskich  organizowane jest w ramach 33 cykli szkoleniowych. Cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole (zjazdy), praktyki i kończy się, co do zasady, sprawdzianem wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Każdy zjazd trwa tydzień (5 dni szkoleniowych), a tylko wyjątkowo jego długość może być inna. Zajęcia w trakcie zjazdów składają się z jednostek szkoleniowych trwających po 45 minut każda.

Praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych instytucjach wskazanych w programie aplikacji, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w wymiarze do 8 godzin dziennie.

Ponadto założenia programowe stanowią, że kształcenie aplikantów prowadzone jest przy pomocy następujących metod:

1) analiza orzecznictwa – case method (zajęcia typu A),

2) praca z aktami (zajęcia typu B),

3) zajęcia uzupełniające (zajęcia typu C),

4) symulacje (zajęcia typu D),

5) seminarium przed sprawdzianem (zajęcia E),

6) repetytorium (zajęcia typu F),

7) rozwiązywanie kazusów (zajęcia typu G),

8) seminarium po sprawdzianie (zajęcia typu H).

Programy wskazują typy zajęć, jakie powinny być przeprowadzone w czasie zjazdu, natomiast określony w nich czas trwania zajęć stanowi jedynie zalecenie. Harmonogram zjazdu może przewidywać do 4 godz. zajęć dydaktycznych na omówienie tematów niewymienionych w programie aplikacji. Programy wskazują przedmiot i miejsce praktyki po każdym zjeździe, natomiast określony w nim czas trwania praktyki stanowi jedynie zalecenie.

Programy aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej będą miały zastosowanie do szkolenia aplikantów począwszy od IX rocznika aplikacji sędziowskiej i IX rocznika aplikacji prokuratorskiej. Inauguracja  szkolenia na tych aplikacjach będzie miała miejsce w dniu 5 marca 2018 r.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
czwartek, Styczeń 18, 2018
Data publikacji: 
2018-01-18 13:13
Data wytworzenia: 
2018-01-18 13:13
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-01-18 13:34
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk