Menu top

Program wymiany dla sędziów i prokuratorów - EJTN Exchange Program 2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest członkiem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN), która zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej.

Jednym z projektów realizowanych przez EJTN jest program krótkoterminowych wymian stażowych (Short-term Exchange Program), który adresowany jest do sędziów i prokuratorów. Staże takie trwają zazwyczaj dwa tygodnie (wyjątkowo – jeden tydzień) i mogą odbywać się grupowo albo indywidualnie w krajach członkowskich UE, których jednostki szkoleniowe wymiaru sprawiedliwości zrzeszone są w sieci EJTN oraz w Norwegii.

W 2017 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uczestniczyła w tym programie już po raz jedenasty. Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły zorganizował w 2017 roku cztery edycje wymian grupowych, w których wzięło udział 75 sędziów i prokuratorów łącznie z 11 krajów Unii Europejskiej, tj. Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier oraz Włoch. Ponadto w 2017 roku przyjęto na indywidualnych stażach 6 sędziów i prokuratorów z Bułgarii, Francji, Holandii, Niemiec i Węgier. Uczestnicy wymian indywidualnych odbyli swoje staże w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Poszczególne edycje wymian grupowych odbyły się w następujących terminach:

  1. Pierwsza edycja w terminie od 8 do 19 maja 2017 roku (17 uczestników);
  2. Druga edycja w terminie od 19 do 30 czerwca 2017 roku (23 uczestników);
  3. Trzecia edycja w terminie od 4 do 15 września 2017 roku (19 uczestników);
  4. Czwarta edycja w terminie od 2 do 13 października 2017 roku (16 uczestników).

Uczestnicy dwutygodniowych staży grupowych organizowanych w Polsce przez pierwszy tydzień przebywali w Warszawie pod opieką krajowego koordynatora Programu Wymiany EJTN.
W trakcie tego tygodnia zapoznali się z polskim systemem prawnym oraz podstawowymi zasadami polskiego prawa karnego i cywilnego. W tym czasie goście zagraniczni uczestniczyli w prezentacjach i spotkaniach organizowanych w licznych instytucjach, w tym w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuraturze Krajowej. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z najnowszą historią Polski podczas wizyty w Instytucie Pamięci Narodowej, a także zwiedzili siedzibę Sejmu RP.

Podczas trwania drugiego tygodnia stażu w Polsce goście zagraniczni zostali skierowani do sądów i prokuratur w różnych regionach Polski, gdzie przebywali pod opieką polskich sędziów i prokuratorów. Dzięki temu stażyści mieli możliwość wnikliwego zapoznania się ze sposobem funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a także mogli obserwować codzienną pracę swoich polskich kolegów. W drugim tygodniu pobytu uczestników programu w Polsce gościł Sąd Okręgowy w Tarnowie, Sąd Rejonowy w Białymstoku i Prokuratura Rejonowa w Będzinie (I edycja), Prokuratura Regionalna w Gdańsku, Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz Prokuratura Okręgowa w Poznaniu (II edycja), Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Gdyni i Prokuratura Okręgowa w Gdańsku (III edycja) oraz Sąd Rejonowy w Koszalinie, Prokuratura Okręgowa w Toruniu i Sąd Okręgowy w Tarnowie (IV edycja).

W dniach 20-24 listopada 2017 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła także w Krakowie troje wykładowców szkolenia wstępnego i ustawicznego z Francji, Łotwy i Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu w Krakowie uczestnicy wymiany mieli okazję, aby zapoznać się z systemem sądownictwa i prokuratury w Polsce oraz uczestniczyć w rozprawach sądowych w sprawach karnych i cywilnych. W trakcie wizyty goście zapoznali się także z działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym z historią jej powstania, strukturą organizacyjną, umiejscowieniem w systemie organów państwowych, zadaniami oraz systemem kształcenia kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Zagraniczni wykładowcy mieli również okazję do wymiany doświadczeń podczas spotkania z wykładowcą Krajowej Szkoły. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zorganizowała także dla wykładowców wizytę w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wymiana trenerów została zorganizowana jednocześnie z wymianą aplikantów w ramach Programu AIAKOS.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury składa serdeczne Podziękowania wszystkim przedstawicielom ww. instytucji zaangażowanym w realizację poszczególnych wizyt i punktów programu wymiany dla sędziów i prokuratorów. Ponadto składamy podziękowania wszystkim opiekunom zagranicznych stażystów, tj. sędziom i prokuratorom z poszczególnych jednostek na terenie Polski, którzy podjęli się organizacji wymiany podczas drugiego tygodnia stażu w celu szczegółowej prezentacji obowiązków i zakresu pracy polskich sędziów i prokuratorów. Tym samym składamy serdeczne Podziękowania dla Prezesów Sądów i Prokuratorów nadzorujących prace opiekunów zagranicznych stażystów – za otwartość i przychylność w realizacji wizyt studyjnych na terenie podległych im jednostek.

Data publikacji: 
2018-01-15 15:24
Data wytworzenia: 
2018-01-15 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-01-16 10:08
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk