Język strony

Menu top

Nowy skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 r., na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, powołał  Radę Programową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w składzie:

1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

dr hab. Małgorzata Manowska;

2. Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

dr hab. Joanna Lemańska;

3. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:

Dagmara Pawełczyk-Woicka – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie,

Paweł Zwolak – sędzia Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim;

4. Osoby wskazane przez Prokuratora Krajowego:

Agata Gałuszka-Górska – prokurator Prokuratury Krajowej,

Adam Roch – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach;

5. Osoba wskazana przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:

Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej;

6. Osoba wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa:

Dariusz Zawistowski – sędzia Sądu Najwyższego;

7. Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

Jolanta Frańczak – sędzia Sądu Najwyższego;

8. Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:

dr Anna Dumas – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;

9. Osoby wskazane przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:

prof. dr hab. Janina Błachut,

prof. dr hab. Piotr Kruszyński,

dr hab. Tomasz Demendecki.

 

Kadencja członków Rady Programowej trwa 4 lata.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2018-01-05 14:07
Data wytworzenia: 
2018-01-04 11:15
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-01-05 15:18
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński