Menu top

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

  1.  prezesów i wiceprezesi sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych - z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami,
  2. sędziów zatrudnionych w wydziałach cywilnych sądów rejonowych oraz referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach rejonowych- z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego,
  3. urzędników sądów rejonowych - z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych.

 

Dla każdej ze wskazanych wyżej grup, szkolenia są realizowane oddzielnie. W projekcie zaplanowane są szkolenia dwudniowe, każde w łącznym wymiarze 16 godzin.

Daty szkoleń: powtarzalne terminy w okresie grudzień 2017 – grudzień 2018

Miejsca szkolenia: siedziby właściwej apelacji i ośrodki szkoleniowe w pobliżu

Forma zajęć: seminarium, dyskusja, zajęcia praktyczne ze specjalistami praktykami

Szkolenia są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zapewnia wyżywienie w trakcie szkolenia. Osoby mieszkające w odległości pow. 50 km od miejsca szkolenia mają bezpłatny nocleg i dodatkowe wyżywienie.

Rekrutacja, programy szkoleniowe i konkretne terminy szkoleń dostępne są  na stronie internetowej www.wpia.uni.lodz.pl/NKCK

Więcej...

Data publikacji: 
2017-12-11 15:51
Data wytworzenia: 
2017-12-11 15:40
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-12-11 15:52
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński