Menu top

„Nowe instrumenty wzajemnego uznawania orzeczeń oraz konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i prokuratorów” – seminarium organizowane przez Krajową Szkołę i EJTN

W dniach 18-20 października 2017 r. w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP odbyło się seminarium pt. „Nowe instrumenty wzajemnego uznawania orzeczeń oraz konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów
i prokuratorów” zorganizowane przez Krajową Szkołę przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu Catalogue Plus 2017. W seminarium uczestniczyli m.in. sędziowie z Włoch, Rumunii, Portugalii, Litwy oraz Hiszpanii, a także 39 sędziów oraz 20 prokuratorów z Polski.

Celem szkolenia było przede wszystkim omówienie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących wzajemnego uznawania orzeczeń państw członkowskich UE, jak również wymiana doświadczeń oraz charakterystyka praktyki w funkcjonowaniu dotychczas obowiązujących instrumentów i instytucji (m.in. europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego). Podczas szkolenia omówiono również skutki jakie dla sądów i prokuratorów miało wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

Ponadto uczestnicy szkolenia mieli możliwość wspólnego rozwiązywania kazusów  (case study) z omawianej tematyki, przygotowywanych w oparciu o sprawy rozpoznawane przez sądy w państwach członkowskich UE.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
piątek, Październik 27, 2017
Data publikacji: 
2017-10-27 10:46
Data wytworzenia: 
2017-10-27 10:45
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk