Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wyniki eliminacji VI Konkursu Krasomówczego

    W dniach 4, 18 i 25 października 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyły się eliminacje do VI edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP. Uczestniczyło w nich łącznie 14 aplikantów, w tym z 8 z VIII rocznika aplikacji ogólnej, 3 z VI i VII rocznika aplikacji sędziowskiej oraz 3 VI i VII rocznika aplikacji prokuratorskiej.

Uczestnicy eliminacji wygłaszali uprzednio przygotowane przez siebie mowy oskarżycielskie, obrończe oraz wyroki z ustnym uzasadnieniem. Wystąpienia uczestników oceniane były pod kątem: konstrukcji mowy, sposobu przedstawienia stanu faktycznego, argumentacji prawnej, stylu, języka, formy, poprawności stylistycznej i fonetycznej, a także sposobu prezentacji.

Oceniało je powołane przez Dyrektora KSSiP Jury w skład, którego wchodzili: Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Rafał  Dzyr, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Adam Sęk, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie  Barbara Kapera, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Paweł Gieras , adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ dr Beata Drabik,  adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ dr hab. Anety Załazińskiej pod przewodnictwem Prokuratora Okręgowego Rafała Babińskiego

Do finału Konkursu, który odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, zakwalifikowani zostali (w kolejności alfabetycznej): Marcin Gudowski (VIII rocznik Aplikacji Ogólnej), Michał Janowski ( VIII rocznik Aplikacji Ogólnej), Michał Jasiulewicz (VIII rocznik Aplikacji Ogólnej), Kamil Leszcz (VIII rocznik Aplikacji Ogólnej), Marcin Wilczyński (VII rocznik Aplikacji Sędziowskiej), Arkadiusz Wróblewski ( VIII rocznik Aplikacji Ogólnej).

 

dr Piotr Kosmaty

Prokurator

Data publikacji: 
2017-10-27 08:44
Data wytworzenia: 
2017-10-27 08:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński