Język strony

Menu top

Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa- warsztaty konsultacyjne

W dniach 7-8 września 2017 r w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odbyły się warsztaty konsultacyjne zorganizowane w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń dla sędziów z apelacji lubelskiej i rzeszowskiej z tematyki:

  1. Prawo karne gospodarcze;
  2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów;
  3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
  4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sądów apelacyjnych i okręgowych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej, eksperci z zakresu prawa gospodarczego oraz wykładowcy KSSiP. Podczas warsztatów zostały poddane konsultacjom przygotowane przez ekspertów projekty programów szkoleniowych, tak by odpowiadały w jak największym stopniu oczekiwaniom sędziów orzekających w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak i karnych. Ponadto został ustalony harmonogram realizacji  20 edycji szkoleń, które rozpoczną się w listopadzie 2017 roku i będą kontynuowane przez cały rok 2018.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-09-13 14:07
Data wytworzenia: 
2017-09-13 14:00
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-09-13 14:07
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński