Rekrutacja na szkolenie C11/B/17, „Sprawy cywilne z elementem zagranicznym”, 25-27 września 2017r., KSSiP Lublin

Wykładowcy:

Sylwia Jastrzemska - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W ramach obowiązków służbowych sprawowała nadzór nad sprawami Oz, w tym także nad sprawami, w których ma zastosowanie prawo unijne. Autorka licznych artykułów na tematy związane z prawnymi aspektami integracji europejskiej. Prowadząca wykłady w zakresie stosowania rozporządzeń UE na konferencjach międzynarodowych.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych z elementem transgranicznym – zagadnienia wstępne.
 2. Cel i zakres zastosowania Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000.
 3. Sposoby doręczania według Rozporządzenia 1393/2007.
 4. Standardy ochrony praw podmiotowych według rozporządzenia 1393/2007.
 5. Prawo odmowy przyjęcia dokumentu.
 6. Opłaty.
 7. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.
 8. Pozostałe konwencje dotyczące doręczeń poza terytorium UE.
 9. Ustalanie tekstu prawa obcego. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 17, poz.164 ze zm.).
 10. Umowy dwustronne zawarte pomiędzy Polską a państwami trzecimi dotyczące doręczeń. Podsumowanie.

Program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie: sędzia Paweł Zdanikowski  tel. 81 440 87 27, e-mail: p.zdanikowski@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Eliza Danielewska, tel. 81 458 37 42, e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

 1. Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia 2017”.
 • W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.
 • Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.
 • Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.
 • W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.
 • W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie)
 1. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 2. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
Data publikacji: 
2017-04-18 14:43
Data wytworzenia: 
2017-04-18 13:49
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2017-04-18 14:43
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński