Piecza zastępcza 26 czerwca 2017 r.,apelacja/region szczeciński, C25/I/17

Data szkolenia: 26 czerwca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wykładowcy

Elżbieta Matyasik - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach w stanie spoczynku, były wizytator ds.

rodzinnych i nieletnich tego sądu; sędzia z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym.

Tematyka szkolenia

1. Odebranie dziecka z rodziny.

2. Wykonanie orzeczeń o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.

3. Przymusowe odebranie dziecka przez kuratora.

4. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza.

5. Przesłanki umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej.

6. Wymogi stawiane kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

7. Rozwiązanie rodziny zastępczej

8. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne  z posiadaniem przez użytkownika Platformy Szkoleniowej
uprzedniej zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób, które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.

Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sędzia Paweł Zdanikowski

tel. (81) 440 87 27

      e-mail: p.zdanikowski@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

inspektor Eliza Danielewska

tel.  (81) 458 37 42

e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

 

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

1.     Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia 2017”.

·         W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.

·         Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.

·         Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.

·         W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.

·         W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie)

2.     Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4.     Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

 

Data publikacji: 
2017-04-18 13:52
Data wytworzenia: 
2017-04-18 11:36
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2017-04-18 13:52
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński