Porozumienie o współpracy Krajowej Szkoły z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska i Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Marek Woszczatyński podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy KSSiP i OSS SG w Lubaniu.

Porozumienie określa szczegółowy zakres i zasady współpracy obu instytucji w odniesieniu do organizowania i prowadzenia szkoleń dla kadr sądownictwa i prokuratury, aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej,
a także promowania jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk w tych kwestiach.

Porozumienie umożliwia Krajowej Szkole i Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu organizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Dzięki Porozumieniu aplikanci Krajowej Szkoły będą mogli korzystać z bazy szkoleniowej oraz usług dydaktycznych Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, w tym m.in. z Zakładu Zabezpieczenia Działań, Zakładu Ogólnozawodowego oraz  Zakładu do spraw Cudzoziemców, a także uczestniczyć w ćwiczeniach z praktycznego działania w sytuacjach zagrożenia.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-04-04 15:14
Data wytworzenia: 
2017-04-04 15:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński