Kontakty z dzieckiem, 08 czerwca 2017 r., apelacja/region białostocki, , C24/A/17

Data szkolenia:  08 czerwca 2017 r. 
 
Miejsce szkolenia: SO Olsztyn
 
Grupa docelowa:  sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
 
Zapisy na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP
 
WYKŁADOWCA:
Dorota Trautman - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich. W zakresie pełnionej funkcji wizytatora sprawuje nadzór nad wydziałami rodzinnymi sądów rejonowych oraz wydziałami cywilnymi Sądu Okręgowego w zakresie spraw rozwodowych, a także nadzór nad wydziałem orzekającym w sprawach odwoławczych od orzeczeń zapadających w wydziałach rodzinnych. Pełni funkcję koordynatora ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla sędziów i kuratorów sądowych.
 
TEMATYKA:
  1. Specyfika spraw o kontakty.
  2. Najczęstsze błędy orzecznicze.
  3. Dowód z opinii biegłego oraz opinii sporządzanych przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów w sprawach o kontakty.
  4. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o kontakty (zakres związania sądu wnioskiem o zabezpieczenie, wymóg przeprowadzenia rozprawy a wypadek niecierpiący zwłoki).
  5. Postępowanie wykonawcze w sprawach o kontakty (udział kuratora, zasady i sposoby nakładania i egzekwowania kary pieniężnej).

                           

Koordynacja z ramienia KSSiP:

-merytoryczna:

sędzia Anna Cybulska

tel. 81 458 37 57

e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

 

-organizacyjna:

główny specjalista dr Monika Sędłak

tel. 81 440 87 22

e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2017-03-20 13:38
Data wytworzenia: 
2017-03-20 10:44
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2017-03-20 13:38
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński