Szkolenie międzynarodowe "International Family Law" 19-21 czerwca 2017 roku, Madryt

Data szkolenia:

19-06-2017 – 21-06-2017

Miejsce szkolenia:

Madryt

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy;

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

30 marca 2017

Sygnatura:

M10/B8/17

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2017 roku w ramach Katalogu Szkoleń Otwartych Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia spośród sędziów i prokuratorów na szkoleniu międzynarodowym z zakresu prawa rodzinnego pod oryginalnym tytułem: International Family Law. Szkolenie odbędzie się w Madrycie w dniach 19-21 czerwca 2017 roku i będzie prowadzone w języku angielskim.Krajowa Szkoła dysponuje 1 wolnym miejscem na tym szkoleniu. O ostatecznym przydziale miejsc decyduje Sekretariat EJTN.

Zakres tematyczny szkolenia

The number of cases within the family jurisdiction is increasingly high, and includes an international element due to nationality, to which we might add others relating to residency, independently of nationality. This obliges us to examine international regulations, and presents three basic problems: 1. determining international judicial competence, 2. specifying the applicable law, and 3. making the judgment issued effective in a third country and, as a result, having it recognized and enforce there. All of these apply to very different matters: divorce, separation, annulment, parental responsibility, matrimonial property regimes, maintenance and other civil measures.

Furthermore, the recognition and enforcement of decisions is the cornerstone of European Justice and we must know how to deal with the different requests for recognition.

There are significant new developments with the reform of the Organic Law on the Judiciary (LOPJ), the entry into force of the Law on International Judicial Cooperation, the new procedure for international child abduction, and two Community Regulations in matters of matrimonial property regimes and registered partnerships (Regulations 2016/1103/1104, applicable from 29 January 2019), which we should begin to analyze. In addition, Regulation (EU) No 655/2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters will enter into force on 18 January 2017.

The aim of the course is to analyze the texts applicable to each matter, as well as both CJEU and national case-law, in order to examine in detail the application of International Private Law in this jurisdiction.

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku 'EJTN General Corporate Policy' w załączniku.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW oraz pobranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu na szkoleniu poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje
w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Warunki uczestnictwa

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury
i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M10/B8/17 do dnia 30 marca 2017 r. do godz. 13.00.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy
    e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
  • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KATALOGU EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/Member%20Area/Documents/EJTN_CFP_2016.pdf

 

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Więcej informacji o szkoleniu: http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/The-Charter-of-Fundamental-Rights-of-the-European-Union-in-Practice---CP201709/

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Data publikacji: 
2017-03-16 14:33
Data wytworzenia: 
2017-03-16 10:39
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2017-03-16 14:33
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki