Warsztaty "HOW TO HANDLE COURT PROCEEDINGS INVOKING NON-COMPLIANCE WITH EU WATER LAW", 05-04-2017 - 07-04-2017, Warszawa

Data szkolenia: 05-04-2017 - 07-04-2017
Miejsce szkolenia: Warszawa
Grupa docelowa: prokuratorzy
Forma zajęć: warsztaty
Termin zgłoszeń: 17.03.2017 do godz. 11.00
Sygnatura: M9/N/17
Język roboczy: angielski
Objective

This two-and-a-half day workshop will provide the participants with an overview of EU water legislation. Water legislation remains challenging for judges, who are confronted with complaints based upon it, by first recalling the main obligations of the Member States as they derive from the EU legislation and then exploring specific recurring issues. Therefore the workshop will provide a comprehensive overview of new case law by the CJEU, EU water legislation. By addressing the issues that may be relevant for administrative judges as well as prosecutors, it will facilitate the handling of future national court procedures in this field.

Key elements of the workshop

•          European Water Management

•          Water Framework Directive

•          New rulings of the CJEU, i.e., C-525/12 on the concept of water services, C-461/13 Weser case, C-346/14 Schwarze Sulm case;

           C-41/10 Achelos case

•          Urban Waste Water Treatment Directive

•          Bathing Water Directive

•          Nitrates Directive

•          Drinking Water Directive

Who should attend?

Administrative judges and prosecutors from all EU Member States who are interested in environmental law

Terms and conditions of participation

Registration fee

 • There is no registration fee.

Selection

 • Participation is only open to judges and prosecutors from EU Member States.
 • There is a limited number of places available for this event (max. 25 participants), so participation will be subject to a formal selection procedure. There are no quotas for individual MS. However, a certain geographical balance will have to be reached.

Travel and accommodation

 • The travel expenses will be reimbursed to a maximum of 400 euros (including taxi costs), subject to the submission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket, taxi bill, etc. ). Participants are informed about the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available. 
 • Maximum 3 nights hotel will be covered directly by ERA, only for the hotel recommended by ERA.
 • 2 lunches, 5 coffee breaks and the workshop documents are offered by ERA.

For further details, you can follow our project website: www.era.int/environmental_law

 

Organizator (Akademia Prawa Europejskiego) rezerwuje i pokrywa koszt maksymalnie trzech noclegów, zapewnia wyżywienie oraz zwraca koszty podróży do kwoty 400 euro.

Więcej szczegółów  (program oraz formularz aplikacyjny ERA) dostępnych jest pod adresem:

https://files.era.int/d/df4d1fc0e3/

Formularz aplikacyjny KSSiP do pobrania tutaj:

http://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_9.doc#overlay-context=node/1678

Zasady rekrutacji
 1. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy KSSiP oraz formularz zgłoszeniowy ERA należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: miedzynarodowy@kssip.gov.pl w terminie do 17 marca 2017 r. do godz. 11.00
 2. W tytule wiadomości należy podać sygnaturę szkolenia - M9/N/17.
 3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG; PDF.
 4. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
 5. Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem.
 6. W związku z tym, iż rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną podanie adresu mailowego w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowe.
 7. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 8. Prosimy w treści wiadomości mailowej o podpisanie się imieniem i nazwiskiem oraz podanie telefonu kontaktowego, nazwy jednostki oraz obszaru apelacji. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy przekazywany jest za pośrednictwem sądu/prokuratury, prosimy o podanie danych kontaktowych (nr telefonu i nazwa jednostki).
Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dostępnym pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
 • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Data publikacji: 
2017-03-10 14:10
Data wytworzenia: 
2017-03-10 11:18
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-03-14 12:23
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko