Badania ankietowe- projekt GDOŚ pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje projekt pod nazwą Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, którego celem jest m.in. poprawa koordynacji działań organów zaangażowanych w egzekwowanie prawa w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W ramach projektu  prowadzone są badania zmierzające do uzyskania informacji o poziomie wiedzy, świadomości  oraz doświadczeniach zawodowych w zakresie ochrony przyrody wśród przedstawicieli grup docelowych projektu, w tym m.in. sędziów i prokuratorów.

Badanie realizowane jest w okresie od 23.01.2017 r. do 31.03.2017 r. Wykonawca badania- firma ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. będzie kontaktowała się z wybranymi podmiotami, celem umówienia się na przeprowadzenie internetowych badań ankietowych.

Uzyskane informacje posłużą do planowania działań edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie. Wszystkie informacje uzyskane podczas badania będą anonimowe i wykorzystywane jedynie dla celów badania.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu- Renata Putkowska- Smoter:
e-mail renata.putkowska@gdos.gov.pl, tel. 22 66 16 212, a także Kierownik Zespołu Badawczego- Artur Janiszewski: tel. 603 554 737.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-03-01 13:25
Data wytworzenia: 
2017-03-01 13:24
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński