Wywiad z Dyrektorem Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzatą Manowską dla Dziennika Gazety Prawnej

- Jeśli  droga dojścia do urzędu sędziego ma się odbywać przez aplikację to trzeba wzmocnić potencjał Szkoły i  aplikację uregulować w sposób racjonalny- powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatą Manowską w wywiadzie pt. „ Decyzje KRS w sprawie konkursów sędziowskich budzą wątpliwości” udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej, który ukazał się  9 lutego 2017 r.

 Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska odniosła się do najistotniejszych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zmianie Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury i innych ustaw, w tym przede wszystkim dotyczących propozycji zmian w modelu dojścia do służby sędziowskiej.

Jak podkreśliła: - Główna droga dojścia do urzędu sędziego będzie prowadziła poprzez aplikację i asesurę odbywaną po zdaniu egzaminu sędziowskiego. Nie oznacza to, że będzie to jedyna droga dojścia. Nadal w konkursach na stanowisko sędziego będą mogli startować adwokaci, radcowie prawni, notariusze, prokuratorzy, jak również przedstawiciele nauki.

Dr hab. Małgorzata Manowska odpowiadała również na pytania dotyczące przeprowadzanych przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów na wolne stanowiska sędziowskie i udziału w nich absolwentów Krajowej Szkoły, jak również propozycji rozwiązań w dochodzeniu do służby sędziowskiej przez osoby, które ukończyły aplikację według poprzedniego, zdecentralizowanego modelu, a także referendarzy i asystentów sędziów.

Odnosząc się do  wypowiedzi na temat działalności Krajowej Szkoły, dr hab. Małgorzata Manowska powiedziała-  Uważam, że każdy ma prawo do wypowiedzi, nawet jeżeli są to wypowiedzi bardzo krytyczne. Wypowiedzi te powinny jednak zostać poparte merytoryczną argumentacją. Jedyne środki jakie będę podejmować w miarę możliwości w mediach, to obrona dobrego imienia Krajowej Szkoły, sędziów i prokuratorów wykładowców, sędziów i prokuratorów patronów.

Całość wywiadu z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzatą Manowską można przeczytać na portalu GazetaPrawna.pl.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1018350,dyrektor-kssip-decyzje-krs-ws-konkursow-sedziowskich-budza-watpliwosci.html

 

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-02-09 14:29
Data wytworzenia: 
2017-02-09 14:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński