III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Łodzi odbędzie się III edycja Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej. Konferencja skupi grono najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa, psychologii oraz medycyny. Poruszone zostaną ciekawe zagadnienia z pogranicza prawa i medycyny, między innymi kwestie: opiniowania psychiatrycznego i psychologicznego
w sprawach cywilnych, odpowiedzialności karnej za błędy medyczne, w kontekście przypisania sprawcy umyślności lub nieumyślności, orzekania i wykonywania izolacyjnego oraz nie izolacyjnych środków zabezpieczających. Odrębnie przedstawiona zostanie specyfika psychiatrii sądowej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Konferencja skierowana jest w szczególności do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, psychiatrów oraz psychologów.

Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie umożliwi zdobycie cennej wiedzy, która jest niezbędna by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie jest współorganizatorem konferencji i nie ponosi kosztów związanych z udziałem w konferencji.

 

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-01-27 13:33
Data wytworzenia: 
2017-01-27 13:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-01-27 13:38
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński