Konferencja prasowa z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

- Centralny system szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zapewnia jednolitość kształcenia aplikantów oraz jego wysoki poziom, a przy tym oparty jest na najlepszych wzorach europejskich. Taki model gwarantuje przejrzystość i obiektywizm na egzaminach wstępnych na aplikację. Gwarantuje też, że aplikantów kształcić będą najlepsi praktycy, sędziowie i prokuratorzy pochodzący z całej Polski. Aplikanci około 18 % czasu szkoleniowego poświęcają na prowadzone w Krajowej Szkole zajęcia o charakterze praktycznym, tj. warsztaty, symulacje rozpraw, rozwiązywanie kazusów, a przez ponad 80 % czasu  odbywają praktyki w sądach i prokuraturach pod okiem swoich patronów-  powiedziała Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska podczas zorganizowanej w dniu 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości konferencji prasowej na temat propozycji zmian w modelu dojścia do służby sędziowskiej, z udziałem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

Podczas konferencji Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawiła najistotniejsze rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o zmianie Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i innych ustaw. Jak podkreśliła: - Podstawową, choć nie jedyną  drogą dojścia do służby sędziowskiej, bezpośrednio po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu sędziowskiego będzie asesura. Dostęp do niej będzie opierał się na obiektywnych i przejrzystych kryteriach. Decydujące będzie ukończenie aplikacji i wynik egzaminu sędziowskiego, który jest zdawany przed komisją egzaminacyjną składającą się z wybitnych sędziów i prokuratorów. Taki system- w ocenie dr hab. Małgorzaty Manowskiej pozwoli na sprawdzenie kandydata na sędziego pod kątem posiadania przez niego umiejętności oraz cech osobowości pożądanych w służbie sędziowskiej. Z drugiej strony, system ten zapewni racjonalne wykorzystanie środków publicznych wydatkowanych na szkolenie przyszłych kadr wymiaru sprawiedliwości.

Z kolei proponowany system stypendialny - na co zwracała uwagę Dyrektor Krajowej Szkoły, zapewni niezależność i mobilność aplikantów. Jak dodała - Gwarantuje on możliwość zatrudnienia przyszłych sędziów i prokuratorów w tych sądach i prokuraturach, w których są oni rzeczywiście potrzebni.

Dr hab. Małgorzata Manowska omówiła również propozycje zmian w zakresie uprawnień  dla aplikanta sędziowskiego, dzięki którym jego praca w trakcie praktyk będzie jeszcze większym wsparciem dla sędziego. Jak powiedziała: - Proponowane rozwiązanie, które istnieje w niektórych europejskich systemach kształcenia przyszłych sędziów, np. w Hiszpanii, Holandii, Francji, polega na tym, że aplikant jest obok sędziego na sali rozpraw  jego pomocnikiem, a nie publicznością. Taki aplikant będzie mógł wykonywać niektóre czynności podczas posiedzenia, np. zadawać pytania świadkom. Rozwiązanie takie istnieje obecnie w odniesieniu do aplikantów prokuratorskich. Gwarantuje ono, że do służby sędziowskiej trafią rzeczywiście najlepsi aplikanci.

Przedmiotowy projekt jest na etapie konsultacji międzyresortowych.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa I Prokuratury

Data publikacji: 
2017-01-25 16:20
Data wytworzenia: 
2017-01-25 16:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-01-26 09:09
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński