Seminarium podsumowujące egzamin prokuratorski

W dniu 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło się Seminarium podsumowujące egzamin prokuratorski. Celem seminarium było omówienie doświadczeń zebranych podczas przygotowania i przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz członkowie komisji egzaminacyjnej powołani do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 r. Krajową Szkołę reprezentowali Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Rafał Dzyr i Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Agnieszka Welenc, a także sędziowie i prokuratorzy z Działu Egzaminów i Działu Programów. Odrębne miejsce poświęcono omówieniu zagadnień, które wyłoniły się przy stosowaniu przepisów regulujących przebieg oraz organizację egzaminu prokuratorskiego.

Ubiegłoroczny egzamin prokuratorski był z kolei czwartym egzaminem prokuratorskim zorganizowanym przez Krajowa Szkołę. Składał się z części pisemnej i ustnej. Wyniki uzyskane przez zdających go aplikantów  IV rocznika aplikacji prokuratorskiej  to 20 ocen celujących, 30 ocen bardzo dobrych, 6 ocen dobrych i  2 oceny dostateczne.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-01-24 12:28
Data wytworzenia: 
2017-01-24 12:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński