Język strony

Menu top

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Prawnoporównawcza analiza przestępstw gospodarczych na tle wybranych porządków prawnych” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Porównawczego UMCS w dniu 13 stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
w Lublinie.

 

Data publikacji: 
2017-01-03 15:32
Data wytworzenia: 
2017-01-03 15:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński