Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wyniki eliminacji V Konkursu Krasomówczego

W dniach 30 września, 7 października i 21 października 2016 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyły się eliminacje do V edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP. Uczestniczyło w nich łącznie 8 aplikantów, w tym z  VII rocznika aplikacji ogólnej,  IV i VI rocznika aplikacji sędziowskiej oraz V i VI rocznika aplikacji prokuratorskiej.

Uczestnicy eliminacji wygłaszali uprzednio przygotowane przez siebie mowy oskarżycielskie, obrończe oraz wyroki z ustnym uzasadnieniem. Wystąpienia uczestników oceniane były pod kątem: konstrukcji mowy, sposobu przedstawienia stanu faktycznego, argumentacji prawnej, stylu, języka, formy, poprawności stylistycznej i fonetycznej, a także sposobu prezentacji.

Oceniało je powołane przez Dyrektora KSSiP Jury w skład, którego wchodzili: Sędzia Sądu Najwyższego Andrzej Ryński, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Solarz, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie  Barbara Kapera, Prokurator Okręgowy w Krakowie Rafał Babiński, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dr Marcin Sala- Szczypiński, Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie Andrzej Karczewski, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ dr Beata Drabik – Frączek, Zastępca Dyrektora KSSiP Rafał Dzyr, obradujące pod przewodnictwem językoznawcy dr hab. Anety Załazińskiej - adiunkta w Zakładzie Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki UJ.

Do finału Konkursu, który odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, zakwalifikowani zostali (w kolejności alfabetycznej): Michał Bogusławski ( V rocznik Aplikacji Prokuratorskiej), Paweł Brzozowski (V rocznik Aplikacji Prokuratorskiej), Maciej Gojny (VII rocznik Aplikacji Ogólnej), Tomasz Kamiński (IV rocznik Aplikacji Sędziowskiej), Andrzej Osowiecki ( VII rocznik Aplikacji Ogólnej) oraz Jakub Seweryn (VI rocznik Aplikacji Prokuratorskiej).

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2016-11-08 08:14
Data wytworzenia: 
2016-11-08 08:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński