Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


I etap konkursu na aplikację ogólną – 26 października 2016 r.

Dnia 26 października 2016 r. w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI spółki z o.o. w Warszawie rozpoczął się I etap ósmego naboru na aplikację ogólną, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 220 miejsc na tę aplikację.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Jej przewodniczącym jest, po raz piąty Michał Niedźwiedź - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

W bieżącym roku 1779 absolwentów wyższych studiów prawniczych zadeklarowało udział w I etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1710 osób.

Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godz. 7.45.  Po pouczeniach wygłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, kandydaci o godz. 10.35 rozpoczęli rozwiązywanie testu konkursowego, na co mieli 180 minut. Wszystkie arkusze odpowiedzi do testu konkursowego zostały zakodowane.

Test składa się z pytań z następujących dziedzin prawa:

 • konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej (14),
 • administracyjnego (20),
 • pracy (7),
 • międzynarodowego i wspólnotowego (6),
 • postępowania karnego  (16),
 • karnego materialnego (25),
 • wykroczeń (3),
 • postępowania cywilnego  (22),
 • cywilnego materialnego (21),
 • rodzinnego i opiekuńczego (7)
 • spółek handlowych (7),
 • o swobodzie działalności gospodarczej (2).

Ze wstępnych badań statystycznych sporządzonych w Krajowej Szkole wynika, że ponad dwustu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (226). Z kolei co najmniej stu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (169), Uniwersytetu Wrocławskiego (164), Uniwersytetu Warszawskiego (135), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (118), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (101) i Uniwersytetu Łódzkiego (100). Natomiast poniżej stu kandydatów ukończyło m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (92), Uniwersytet Gdański (80), Uniwersytet Szczeciński (75), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (70), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  (65) i  Uniwersytet w Białymstoku (61).

Kandydaci pochodzą ze wszystkich województw. Ponad dwustu kandydatów wskazało jako miejsce swojego zamieszkania województwo mazowieckie (258) i śląskie (258). Najmniej kandydatów, poniżej pięćdziesięciu, pochodzi z województw lubuskiego (42) i opolskiego (40).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. 589 kandydatów urodziło się w 1992 r., 414 w 1991 r., 255 w 1990 r., 131 w 1989 r., a 109 w 1988 r.  Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1993 r. (15), a najstarszy w 1968 r.

Drugi etap konkursu, polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. w Warszawie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

220 aplikantów VIII rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 30 stycznia 2017 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego (bez konieczności odbywania stażu asystenckiego) i asystenta prokuratury. Spośród absolwentów aplikacji ogólnej rekrutować się będą aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2016-10-26 13:57
Data wytworzenia: 
2016-10-26 13:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2016-10-26 14:01
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński