Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Społeczna reintegracja osób skazanych w UE

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: „Społeczna reintegracja osób skazanych w UE” (Social reintegration of sentenced persons: a comprehensive European approach)  GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JPEN/AG/4495.

Projekt został realizowany we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa Rumunii oraz z Akademią Prawa Europejskiego (ERA) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt przewidywał realizację 6 wydarzeń szkoleniowych w latach 2014-2015. Seminaria były adresowane do sędziów i  prokuratorów z Rumunii, Polski, Belgii, Francji, Włoch i Hiszpanii.

W trakcie szkoleń zostały omówione m. in. następujące akty prawne:

  • Decyzja ramowa Rady Nr 2008/909/WSiSWz dnia 27 listopada2008 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności, w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej;
  • Decyzja ramowa Rady Nr 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada2008 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania wyroków i decyzji zawieszenia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i kar alternatywnych;
  • Decyzja ramowa Rady Nr 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania wyroków skazujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w trakcie nowego postępowania karnego;
  • Decyzja ramowa Rady Nr 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji i treści wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi.


Materiały dydaktyczne są dostępne poniżej:

Data publikacji: 
2016-02-02 10:50
Data wytworzenia: 
2016-02-02 10:48
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2016-02-02 13:13
Autor zmiany: 
Anna
Mendel