Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: „Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych” (Practical exercises in implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters) GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JCIV/AG/4634.

 

Projekt został zrealizowany we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa Rumunii oraz z Akademią Prawa Europejskiego (ERA) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt przewidywał realizację łącznie 6 wydarzeń szkoleniowych w latach 2014-2015: 4 seminaria poświęcone były współpracy sądowej w sprawach cywilnych szczególnie w odniesieniu do sprawa z zakresu spraw małżeńskich i  prawa rodzinnego, zaś 2 seminaria poświęcone były  współpracy sądowej w sprawach handlowych, w tym prawa upadłościowego. Seminaria były adresowane do sędziów i  prokuratorów z Rumunii, Polski, Belgii, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii.

W trakcie szkoleń zostały omówione m.in. następujące akty prawne:

  1. Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
  2. Postępowanie upadłościowe i Rozporządzenie Rady nr44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. dotyczące jurysdykcji, uznawania i implementacji orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I)

Poniżej zamieszczamy link do transmisji konferencji podsumowującej projekt:

http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=151&d=1119

Materiały dydaktyczne są dostępne poniżej:

Data publikacji: 
2016-02-02 10:45
Data wytworzenia: 
2016-02-02 10:42
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2016-02-02 13:13
Autor zmiany: 
Anna
Mendel