Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: "Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej" (Procedural rights in EU criminal law)  GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JPEN/AG/4496.

Projekt był realizowany we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa Rumunii oraz z Akademią Prawa Europejskiego (ERA) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt przewidywał realizację 6 wydarzeń szkoleniowych w latach 2014-2015. Adresatami szkoleń byli sędziowie i prokuratorzy z Rumunii, Polski, Bułgarii, Belgii, Francji, Włoch, Holandii i Hiszpanii.
Cykl seminariów poświęcony był stosowaniu instrumentów europejskiego prawa karnego w celu wzmocnienia transgranicznej współpracy sądowej.


W trakcie szkoleń zostały omówione m. in. następujące zagadnienia prawne:

  • Karta Praw Podstawowych UE;
  • Dyrektywa 2010/64/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.10.2010 roku w sprawie prawa do ustnego i pisemnego tłumaczenia w postępowaniu karnym;
  • Dyrektywa 2012/13/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym;
  • Dyrektywa 2012/29/EU z dnia 25.10.2012 roku ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

W ramach realizacji komponentu lingwistycznego uczestnicy mieli możliwość doskonalenia znajomości prawniczego języka obcego.

Materiały dydaktyczne są dostępne poniżej:
 

Data publikacji: 
2016-02-02 10:35
Data wytworzenia: 
2016-02-02 10:25
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2016-02-02 13:14
Autor zmiany: 
Anna
Mendel