Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

    W październiku 2017 roku zakończył się trwający od listopada 2015 roku projekt aktywnych szkoleń z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej (Projekt ACTIONES). W projekcie uczestniczyło 7 instytucji naukowych: Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet w Parmie, Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet w Lubljanie, Uniwersytet Pompeu Fabra, Kolegium Europejskie, Europejskie Centrum Międzyuniwersyteckie oraz - obok Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - 8 innych instytucji odpowiedzialnych za kształcenie sędziów i przedstawicieli innych profesji prawniczych tj.: Chorwacka Szkoła Sędziowska, Włoska Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska, Rumuński Krajowy Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy Estonii, Słoweński Ośrodek Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, Hiszpańska Naczelna Rada Sądownicza i Krajowe Stowarzyszenie Adwokatury z Rumunii.  Partnerem jest również Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Prawa Administracyjnego.

    Projekt oparty był na przeświadczeniu, że wysoki i spójny standard ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej wymaga głębszego zrozumienia zagadnień ujętych w Karcie wykraczających poza podstawowe informacje. Projekt miał na celu utworzenie przyjaznego w użytkowaniu narzędzia dla przedstawicieli zawodów prawniczych, które umożliwi zapoznanie się z technikami interakcji między europejskimi a krajowymi sądami w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej, zapewniając skuteczne stosowanie Europejskiej Karty Praw Podstawowych wraz z odpowiednimi środkami dostępnymi w przypadku jej naruszenia.

    W ramach projektu eksperci i uczestnicy wskazani przez KSSiP wzięli udział w 5 seminariach międzynarodowych poświęconych odrębnym zagadnieniom związanym z regulacjami Karty Praw Podstawowych: migracji i prawu azylowemu, prawu konsumenckiemu, zagadnieniom antydyskryminacyjnym, prawu karnemu oraz efektywnej współpracy sądowej. W trakcie seminariów dyskutowano i wymieniano doświadczenia związane z krajowym orzecznictwem w kontekście uregulowań Karty.

Data publikacji: 
2016-01-20 15:34
Data wytworzenia: 
2016-01-20 15:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-01-31 15:11
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński