Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

 

 Projekt ACTIONES, realizowany w okresie od listopada 2015 r. do października 2017 r., koordynowany jest przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (EUI).

W projekcie uczestniczy 7 instytucji naukowych: Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet w Parmie, Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet w Lubljanie, Uniwersytet Pompeu Fabra, Kolegium Europejskie, Europejskie Centrum Międzyuniwersyteckie oraz 9 instytucji odpowiedzialnych za kształcenie sędziów i przedstawicieli innych profesji prawniczych tj.:- Chorwacka Szkoła Sędziowska, Włoska Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska, Rumuński Krajowy Instytut Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy Estonii, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Słoweński Ośrodek Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, Hiszpańska Naczelna Rada Sądownicza i Krajowe Stowarzyszenie Adwokatury z Rumunii.  Partnerem jest również Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Prawa Administracyjnego.

Projekt oparty jest na przeświadczeniu, że wysoki i spójny standard ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej wymaga głębszego zrozumienia zagadnień ujętych w Karcie wykraczających poza podstawowe informacje. Działania muszą zostać wsparte przez głęboką społeczną i polityczną wrażliwość, świadomość i szybkość w przyjmowaniu rozwiązań procesowych proponowanych przez różne porządki prawne, otwarcie na nowe rozwiązania i gotowość do zaangażowanej wymiany poglądów. Wskazane jakości muszą być kształtowane z uwzględnieniem dotyczących sędziów i przedstawicieli innych profesji prawniczych ograniczeń czasowych i ograniczeń związanych z dostępem do zasobów prawnych w codziennej pracy. Projekt ma na celu udzielenie odpowiedzi na wyżej wymienione potrzeby poprzez utworzenie przyjaznego w użytkowaniu narzędzia dla przedstawicieli zawodów prawniczych, które umożliwi zapoznanie się z technikami interakcji w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej między europejskimi a krajowymi sądami, zapewniając skuteczne stosowanie Europejskiej Karty Praw Podstawowych wraz z odpowiednimi środkami dostępnymi w przypadku jej naruszenia.

Projekt ACTIONES ma na celu zgromadzenie orzecznictwa europejskiego i krajowego wskazującego przykładowe trudności dotyczące stosowania Karty. Orzeczenia będą zebrane i przeanalizowane w celu utworzenia podręcznika i bazy danych. Podręczniki będą dotyczyły zagadnień ogólnych, przede wszystkim zakresu i stosowania Karty, rozstrzygania sporów sądowych, prawa do skutecznego środka odwoławczego, jak również zagadnień szczegółowych z zakresu prawa ochrony konsumentów, migracji i azylu, antydyskryminacji, prawa karnego i skutecznej ochrony sądowej. Publikacje będą podstawą do zorganizowania 12 seminariów: 5 o charakterze międzynarodowym i 7 o charakterze krajowym. Seminaria międzynarodowe zostaną zorganizowane we Florencji, Uppsali i Parmie. Pod koniec realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca w Brukseli.

Projekt ACTIONES przyczyni się do stworzenia nowego pokolenia sędziów i prawników, którzy są w pełni świadomi potencjału jaki stwarza Karta Praw Podstawowych UE w obszarach tematycznych będących przedmiotem projektu.

W ramach projektu zostanie utworzona  platforma szkoleniowa ACTIONES, która będzie zawierała cztery komponenty:

  1. Podręcznik dotyczący stosowania Karty we wskazanych obszarach tematycznych
    w języku angielskim z przykładowymi kazusami, wskazówkami i uwagami dla trenerów;
  2. Zbiór orzecznictwa odnoszącego się do wszystkich zgromadzonych w  trakcie projektu spraw;
  3. 8 różnych programów szkoleniowych dostosowanych do krajowych potrzeb
    i przetłumaczonych na języki narodowe partnerów projektu;
  4. Raport dotyczący metodyki projektu umożliwiający jego dalsze wykorzystywanie.

 

Dane kontaktowe:

Dyrektor Projektu - Fabrizio Cafaggi

[email protected]

Kierownik projektu – Federica Casarosa

[email protected]

Koordynator projektu w KSSiP - Anna Mendel

[email protected]

 

Data publikacji: 
2015-12-08 18:38
Data wytworzenia: 
2015-12-08 15:35
Ostatnia zmiana: 
2020-06-16 08:19
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński