Język strony

Menu top

Ogłoszenie: Prowadzenie obsługi informatycznej

Kraków:

Prowadzenie obsługi informatycznej w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V – Dobre rządzenie, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie numer POKL.05.03.00-00-02/08 z dnia 11 grudnia 2008r

Numer postępowania : 1/2010

Numer ogłoszenia: 18304 – 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010

Data publikacji: 
2013-08-08 13:11
Data wytworzenia: 
2013-08-08 13:11
Ostatnia zmiana: 
2013-09-06 08:03
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: