Język strony

Menu top

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: prowadzenie obsługi informatycznej w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V – Dobre rządzenie, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie numer POKL.05.03.00-00-02/08 z dnia 11 grudnia 2008r. Nr postępowania: 49/2009 Numer ogłoszenia: 421400 – 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009

Dokumenty

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data publikacji: 
2013-08-08 13:07
Data wytworzenia: 
2013-08-08 13:07
Ostatnia zmiana: 
2013-09-06 07:53
Autor zmiany: 
admin
Archiwum: