Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2012

Szkolenia za granicą

 

Szkolenie z Katalogu EJTN: "Illegal immigration and trafficking in human beings: investigation, evidence, legal framework and sanctions"
2-3 lutego 2012, Lizbona       

Towards a European Approach to judicial training on trafficking in human beings
9-10 lutego 2012r, Amsterdam         

Seminarium w ramach projektu Criminal Justice : “International judicial cooperation in criminal matters in practice. Simultaneous seminars sets, EAW and MLA simulations”.
5-7 marca 2012, Rzym         

EU Water Legislation
5-7 marca 2012, Tartu          

Szkolenie z Katalogu EJTN: The Rome I Regulation and the Rome II Regulation
9 marca 2012, Tartu

Szkolenie z Katalogu EJTN: Cybercrime
7-9 marca 2012, Wepion

Professional ethics of judges and prosecutors
13-14 marca 2012, Omšenie

Seminar focusing on the complementary protection of the Community Trade Mark by other pieces of legislation     
15-16 marca 2012, Alicante

Annual conference on European Labour Law 2012      
22-23 marca 2012, Trewir

Szkolenie z Katalogu EJTN: Liability for the damage to environment
2-3 kwietnia 2012, Brdo near Kranj (Słowenia)       

Szkolenie z Katalogu EJTN: The judicial academy       
30 kwietnia – 1 maja 2012, Kopenhaga       

Prawo równouprawnienia kobiet i mężczyzn w UE
7-8 maja 2012,Trewir

Seminarium językowe z terminologii  dotyczącej  współpracy sądowej w sprawach karnych
7-11 maja 2012, Bukareszt   

Seminarium na temat karnych aspektów naruszenia wspólnotowego znaku towarowego
10-11 maja  2012, Alicante

Szkolenie z Katalogu EJTN: Family law and child abduction
10-11 maja 2012, Praga       

Szkolenie z Katalogu EJTN: Money Laundering           
10-11 maja 2012, Madryt

Konkurs dla aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej THEMIS 2012
14-18 maja 2012, Erfurt

Principles of EU Environmental Law
 21-23 maja  2012, Wiesbaden

Szkolenie z Katalogu EJTN: Minority rights in the asylum process
21 – 22 maja 2012, Trewir    

Fighting cybercrime: between legislation and concrete action
24-25 maja 2012, Mediolan

Szkolenie z prawa porównawczego europejskich systemów prawnych połączone
z doskonaleniem znajomości prawnego i  prawniczego języka obcego

28 maja - 1 czerwca 2012, San Pedro Del Pintar

Rome I & Rome II - Analysis and Experiences
30 maja - 1 czerwca 2012, Trewir    

Seminarium na temat funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JITs)
4-8 czerwca 2012 , Lyon

Seminarium na temat aspektów dotyczących odszkodowania w związku z  naruszeniem praw związanych ze wspólnotowym znakiem towarowym
11-12 czerwca 2012, Alicante

Seminarium językowe z terminologii  dotyczącej  współpracy sądowej w sprawach karnych
11-15 czerwca 2012, Rzym 

How to litigate before the EC of Human Rights 
12-13 czerwca 2012, Strasburg       

Principles of EU Environmental Law
18-20 czerwca 2012, Ryga

Konkurs dla aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej THEMIS 2012
18-22 czerwca2012, Bukareszt

Train the trainers EJTN seminar on “Planning, designing and carrying out sessions"
19-20 czerwca 2012, Rzym 

Antitrust Damages, European Competition Law and Judges: Private and Public Enforcement. Articles 101, 102 and 107 of TFEU and National Judges
20-22 czerwca 2012, Barcelona      

Określenie właściwej jurysdykcji i kwantyfikacji szkody w sprawach o odszkodowanie dotyczących stosowania unijnych przepisów antymonopolowych w prawie prywatnym
28-29 czerwca 2012, Londyn           

Seminarium językowe z terminologii dotyczącej  współpracy sądowej w sprawach karnych
2-6 lipca 2012, Barcelona     

Workshop on protection of environment through criminal law
4-6 lipca 2012, Bukareszt     

Szkolenie z Katalogu EJTN: Summer School of English
27-31 sierpnia 2012, Kromeriz

Szkolenie z Katalogu EJTN: International Summer School of Legal French – Judicial Cooperation in Civil Matters         
27-31 sierpnia 2012, Kromeriz,

Enforcement of Intellectual Property Rights for Judges
4-5 września 2012, Wilno      

Migration and asylum law 
11-12 września 2012, Bukareszt

EU competition law
13-14 września 2012, Barcelona

Szkolenie z Katalogu EJTN: Judicial cooperation in criminal matters – finding common grounds through legal English
20-21 września 2012,             Bukareszt      

Szkolenie z Katalogu EJTN: European criminal justice
18-19 października 2012, Wiedeń    

Fight against corruption
10-12 września 2012, Kromeriz        

EU competition law
13-14 września 2012, Trewir

Europe - "Inter - connected"
23-25 września 2012, Haga  

Cross-border divorce and maintenance
26-28 września 2012, Bruksela        

Seminarium na temat praw człowieka w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
9-10 października 2012, Strasbourg

Szkolenie z Katalogu EJTN: Legal English 1     
15-19 października 2012, Bukareszt

Basic Training Course on Legal and Technical Aspects of Cybercrime for Judges and Prosecutors
15-16 października 2012, Trewir

Maintenance Obligations in Europe, Civil Law Project EJTN
18-19 października 2012, Lizbona    

Improving Judicial Cooperation in Criminal Matters in the area of Freedom, Security and Justice, Institutional Processes and Topical Areas
24-25 października 2012, Kopenhaga          

Protection of environment through criminal law
22 - 24 października 2012, Bruksela

Training the trainers workshop on “Cross-border divorce and maintenance”
24-26 października 2012, Bruksela

Towards a European Approach to judicial training on trafficking in human beings
25-26 października 2012, Rzym

White-Collar Criminality in the EU from a Global Perspective – Defense and Prosecution Challenges 25-26 października 2012, Trewir

EU asylum law
29-30 października 2012, Malta       

Seminarium na temat funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JITs)
29 października - 2 listopada 2012, Bramshill,

Szkolenie z Katalogu EJTN: Legal English 2
5-9 listopada 2012, Bukareszt          

EU Antidiscrimination law
12-13 listopada 2012, Trewir

Jurisprudence of ECtHR in the Area of Criminal Law
13-14 listopada 2012, Strasbourg

EU Antidiscrimination law 
19-20 listopada 2012, Trewir

Seminarium na temat funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (JITs)
19-23 listopada 2012, Tampere

Protection of environment through criminal law
21-23 listopada 2013, Budapeszt     

Parental responsibility in a cross-border context, including child abduction
20-22 listopada 2012, Bruksela        

Seminarium w ramach projektu Criminal Justice : “International judicial cooperation in criminal matters Criminal Justice II: Obtaining and transferring evidence in criminal matters between Member States in view of securing its admissibility"
29-30 listopada 2012, Barcelona      

Training the trainers workshop on “Parental responsibility in a cross-border context, including child abduction”   
3-5 grudnia 2012, Bruksela

 

Szkolenia i konferencje międzynarodowe w Polsce

 

The pre - Lisbon instruments: Special focus on the European Arrest Warrant       
15-16 lutego 2012, Kraków

Seminarium językowe z terminologii  dotyczącej  współpracy sądowej w sprawach karnych
5-9 marca 2012, Kraków

Warsztaty z metodyki prowadzenia zajęć  z prawa Unii Europejskiej (cz. I)
29-30 marca 2012, Kazimierz Dln.

International judicial cooperation in criminal matters in practice (Criminal Justice Project)
23-25 kwietnia 2012, Kraków

Warsztaty z metodyki prowadzenia zajęć  z prawa Unii Europejskiej (cz.II)
10-11 maja 2012, Kazimierz Dln.

Polsko-ukraińskie szkolenie z zakresu prawa karnego
28-30 maja 2012, Kraków

The principles of international cooperation in criminal proceedings with regards to the regulations of cooperation within the frames of the European Union Member Countries and third countries
28-31 maja 2012, Jastrzębia Góra

Szkolenie dla rzeczników prasowych sądów i prokuratur      
10 - 13 czerwca 2012, Dębe

Warsztaty z metodyki prowadzenia zajęć  z prawa Unii Europejskiej (cz.III)
31 sierpnia 2012, Dębe

Konferencja panelowa "Etyka zawodów prawniczych w praktyce - relacje na sali rozpraw"
18 - 20 października 2012, Kazimierz Dln.

Seminarium Grupy Wyszehradzkiej "Judicial cooperation in criminal matters - European and regional”
21-22 listopada 2012, Kraków

Seminarium dotyczące rozstrzygania sporów patentowych
19-20 listopada 2012, Kraków

 

 

Inne przedsięwzięcia szkoleniowe zrealizowane w 2012 roku

 

Kurs e-learningowy poświęcony europejskiemu prawu socjalnemu (European Social Law)
I kwartał 2012 roku

Wizyta studyjna  polskich sędziów w  Europejskim Urzędzie Patentowym
17-19 kwietnia 2012, Monachium

Staż dla polskich kuratorów w Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP)
11-15 czerwca 2012, Agen

Wizyty studyjne dla sędziów i prokuratorów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2-3 czerwca 2012, Luksemburg

Wizyty studyjne dla sędziów i prokuratorów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka
18-21 czerwca 2012, Strasbourg

Wizyta studyjna w Europejskim Urzędzie Patentowym
2-6 lipca 2012, Monachium

Spotkanie Komitetu Spraw Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych
27 sierpnia 2012, Gdańsk

Staż dla stażystów z Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP)
17-21 września 2012, Kraków

Staż dla sędziów z Gruzji i Ukrainy
16 – 22 września 2012, Lublin

Multilateralny Program Hospitacji 2012: staże hospitacyjne w Niemczech
listopad 2012, Niemcy

Udział aplikantów w pierwszym seminarium pilotażowego projektu EJTN „Regional Exchange”
19-23 listopada 2012, Kraków

Program wymiany stażowej Exchange Programme 2012
Wizyty stażowe sędziów i prokuratorów w okresie maj-czerwiec 2012, Warszawa

Program wymiany stażowej Exchange Programme 2012
Wizyty stażowe polskich sędziów i prokuratorów w państwach członkowskich UE

Wymiana aplikantów w ramach programu Wymiany EJTN 2012
grudzień 2012, Kraków

Data publikacji: 
2014-03-12 12:00
Data wytworzenia: 
2014-03-12 11:51
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2014-03-13 14:51
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska