Menu top

Informacja o wolnych miejscach na studia podyplomowe

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje o wolnych miejscach na studia podyplomowe współorganizowane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu prawa konstytucyjnego. Zainteresowanych sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz ze zgodą Prezesa właściwego Sądu na adres cywilny@kssip.gov.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2013 r. (liczy się kolejność zgłoszeń). Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. drogą mailową.

Studia będą obejmowały 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały podczas 11 zjazdów - w piątki i soboty, w okresie od grudnia 2013 r. do października 2014 r. w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego. W październiku 2014 r. odbędzie się egzamin końcowy oraz uroczyste zakończenie studiów.

Udział w Studiach Podyplomowych będzie w znacznej części finansowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury a koszt własny każdego uczestnika wynosić będzie 500,00 złotych. Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest wpłacenie powyższej kwoty.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów będzie udział w zjazdach oraz pozytywne zdanie egzaminu w formie przewidzianej przez Uniwersytet Łódzki.

Zakwalifikowani uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do złożenia u sekretarza studiów w dniu inauguracji następujących dokumentów:

1. kwestionariusz osobowy,

2  zdjęcie;

3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów;

4. dowód wpłaty kwoty 500 zł na konto bankowe:

Uniwersytetu Łódzkiego ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź
nr rachunku: Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Łodzi
41 1240 3028 1111 0010 5492 8625
tytuł płatności: imię i nazwisko słuchacza studiów

Wypełniony kwestionariusz osobowy należy również przesłać na adres

e-mailowy lub faksem przed pierwszym zjazdem (e-mail: lsobalska@wpia.uni.lodz.pl, fax: (42) 635-47-85.

Uroczysta inauguracja Studiów odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r.
o godz. 10.00 – sala Rady Wydziału, poziom 0, beczka A, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12,  90 – 232 Łódź. Ewentualnych dodatkowych informacji udzielają:

- ze strony Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury p. Małgorzata Ośko – tel.81 440 87 14, mail: cywilny@kssip.gov.pl ;

- ze strony Uniwersytetu Łódzkiego p. Lidia Sobalska (Sekretarz Studiów), tel.: 42 635 46 48, mail: lsobalska@wpia.uni.lodz.pl.

KSSiP nie będzie ponosić kosztów dojazdów, noclegów
i wyżywienia uczestników zakwalifikowanych do udziału w Studiach.

Poniżej program studiów, harmonogram sesji zjazdowych oraz kwestionariusz osobowy.

Data publikacji: 
2013-12-13 08:24
Data wytworzenia: 
2013-12-13 08:22
Autor treści: 
Łukasz
Potyrało