Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego
i współpracy międzynarodowej

sędzia Adam Czerwiński

Sekretariat
dr Małgorzata Gogacz
Koordynator Zadań Administracyjnych Działów OSUiWM
tel. 81 440 87 10, fax 81 440 87 36
e-mail: sekretariat.lublin@kssip.gov.pl

Dział Szkoleń

Kierownik sędzia dr hab.  Piotr Telusiewicz
tel. 81 440 87 13
e-mail: p.telusiewicz@kssip.gov.pl
-----------------------------------------
sędzia Anna Cybulska
tel. 81 458 37 57
e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

prokurator Dorota Kazanowska
tel. 81 440 87 25
e-mail: d.kazanowska@kssip.gov.pl


sędzia Grzegorz Kister
tel. 81 458 37 54
e-mail: g.kister@kssip.gov.pl

prokurator Beata Klimczyk
tel. 81 440 87 34
e-mail: b.klimczyk@kssip.gov.pl

sędzia Beata Majewska
tel. 81 458 37 68
e-mail: b.majewska@kssip.gov.pl


sędzia dr Aneta Michałek
tel. 81 458 37 67
e-mail: a.michalek@kssip.gov.pl


------------------------------------------
p.o. Zastępcy Kierownika Działu Szkoleń
dr Monika Sędłak
tel. 81 440 87 22
e-mail: m.sedlak@kssip.gov.pl


Ewelina Bożyk-Dyszczak
tel. 81 458 37 53
e-mail: e.dyszczak@kssip.gov.pl

Agata Broichmann
tel. 81 458 37 47
e-mail: a.broichmann@kssip.gov.pl


Anna Czerniak
tel. 81 458 37 66
e-mail: a.czerniak@kssip.gov.pl

Mateusz Hypiak
tel. 81 458 37 46
e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Kinga Leńczuk-Krupa
tel. 81 458 37 42
e-mail: k.krupa@kssip.gov.pl

Katarzyna Kowalska
tel. 81 440 87 14
e-mail: k.kowalska@kssip.gov.pl

Artur Nakonieczny
tel. 81 440 87 21
e-mail: a.nakonieczny@kssip.gov.pl


Małgorzata Serwicka
tel. 81 440 87 18
e-mail: m.serwicka@kssip.gov.pl

Małgorzata Staniak
tel. 81 440 87 39
e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

Anna Szpakowska
tel. 81 440 87 32
e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl

Katarzyna Ścibak
tel. 81 458 37 43
e-mail: k.scibak@kssip.gov.pl

Małgorzata Wójtowicz-Dołęga
tel. 81 458 37 52
e-mail: m.wojtowicz@kssip.gov.pl

 


Dział Administracyjno-Gospodarczy OSUiWM

Kierownik Mariusz Krać
tel. 81 440 87 35
e-mail: m.krac@kssip.gov.pl
-------------------------------------------------

Z-ca Kierownika Michał Jackowski
tel. 81 440 87 38
e-mail: m.jackowski@kssip.gov.pl

Błażej Bąk
tel. 81 440 87 51
e-mail: b.bak@kssip.gov.p
l

D
amian Bujnik
tel. 81 440 87 29
e-mail: d.bujnik@kssip.gov.pl

Krzysztof Staniak
tel. 81 458 37 59
e-mail: k.staniak@kssip.gov.pl

 

Ośrodek Szkoleniowy

Kierownik Ośrodka Szkoleniowego w Dębem Zbigniew Zemła
tel. 22 774 20 61, fax 22 774 20 62
e-mail: osdebe@kssip.gov.pl

 

Dział Badań i Analiz
e-mail:
badaniaianalizy@kssip.gov.pl

Kierownik sędzia dr Paweł Zdanikowski
tel. 81 440 87 27
e-mail:
p.zdanikowski@kssip.gov.pl
------------------------------------------
sędzia dr Dariusz Drajewicz
tel.
e-mail: d.drajewicz@kssip.gov.pl


sędzia dr Janusz Konecki
tel. 81 458 37 58
e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl


prokurator Rafał Nozdryn-Płotnicki
tel. 81 440 87 15

e-mail: r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl
------------------------------------------
Adam Dyś
tel. 81 458 37 48
e-mail:
a.dys@kssip.gov.pl

Sylwia Kawęcka
tel. 81 440 87 19
e-mail:
s.kawecka@kssip.gov.pl

Aleksandra Pietrzak
tel. 81 440 87 33
e-mail:
a.pietrzak@kssip.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej
e-mail: miedzynarodowy@kssip.gov.pl

Kierownik sędzia Agnieszka Kluczyńska-Cichocka
tel. 81 440 87 12
e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

--------------------------------------------------
prokurator Katarzyna Krysiak
tel. 81 440 87 37
e-mail: k.krysiak@kssip.gov.pl


asystent sędziego Dariusz Szawurski-Radetz
tel. 81 440 87 17
e-mail: d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

--------------------------------------------------
Olga Binert-Mielko
tel. 81 440 87 16
e-mail: o.binert@kssip.gov.pl

Anna Natorska-Michrowska
tel. 81 440 87 26
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl


Dział Funduszy Pomocowych

e-mail: fundusze@kssip.gov.pl
 
Kierownik sędzia dr Agnieszka Orłowska

tel. 81 440 87 20
e-mail: a.orlowska@kssip.gov.pl

sędzia Katarzyna Sacharuk
tel. 81 458 37 73
e-mail: k.sacharuk@kssip.gov.pl

sędzia Dorota Charkiewicz
tel. 81 440 87 20
e-mail:
d.charkiewicz@kssip.gov.pl


asystent sędziego Michał Maleszyk
tel. 81 458 37 61
e-mail: m.maleszyk@kssip.gov.pl

-------------------------------------------------
Z-ca Kierownika Monika Stęplowska
tel. 81 458 37 44
e-mail: m.steplowska@kssip.gov.pl


Marta Cimek
tel. 81 458 37 41
e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl

Monika Ćwiklińska-Gorczyca
tel. 81 458 37 65
e-mail: m.cwiklinska@kssip.gov.pl

Eliza Danielewska
tel. 81 458 37 63
e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

Jowita Helicka
tel. 81 458 37 56
e-mail: j.helicka@kssip.gov.pl


Zbigniew Husak
tel. 81 458 37 45
e-mail: z.husak@kssip.gov.pl

Krzysztof Kalinczuk
tel. 81 458 37 45
e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

Małgorzata Kamińska
tel. 81 458 37 72
e-mail:
m.kaminska@kssip.gov.pl

Mirosław Kloc
tel. 81 458 37 40
e-mail: m.kloc@kssip.gov.pl


Ewa Kowalczyk
tel. 81 440 87 23
e-mail: e.kowalczyk@kssip.gov.pl


Magdalena Prus
tel. 81 458 37 45
e-mail: m.prus@kssip.gov.pl


Natalia Pukiś
tel. 81 458 37 64
e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl

 
Monika Siwecka
tel. 81 458 37 55
e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Wioletta Smoleń
tel. 81 458 37 60
e-mail: w.smolen@kssip.gov.pl

 

Sekcja ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP

Kierownik prokurator Andrzej Duda
tel. 81 440 87 24
e-mail: a.duda@kssip.gov.pl
-------------------------------------------------

prokurator Piotr Marko
tel. 81 458 37 69
e-mail: p.marko@kssip.gov.pl


Wiesław Trochonowicz
administrator Platformy Szkoleniowej e-KSSiP 
tel. 81 458 37 62
e-mail: w.trochonowicz@kssip.gov.pl
e-mail: pomoc@kssip.gov.pl

Ireneusz Poniewozik
tel. 81 458 37 62
e-mail: i.poniewozik@kssip.gov.pl


Ewa Zwierz

tel. 81 440 87 28
e-mail: e.zwierz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2013-08-21 15:40
Data wytworzenia: 
2013-08-21 15:40
Ostatnia zmiana: 
2021-09-01 11:42
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński