Język strony

Menu top

Biuro Dyrektora


Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
sędzia Dariusz Pawłyszcze


Sekretariat
tel. 12 617 96 14
fax 12 617 94 11
e-mail: sekretariat@kssip.gov.pl

Dział Organizacyjny

Kierownik dr Anna Guzik
tel. 12 617 96 13
e-mail: a.guzik@kssip.gov.pl
----------------------------------------------------

asystent sędziego Anna Fugiel
tel. 12 617 95 98
e-mail: a.fugiel@kssip.gov.pl

sędzia Magdalena Jasińska
tel. 12 617 96 02
e-mail: m.jasinska@kssip.gov.pl


prokurator dr Piotr Kosmaty
tel. 12 617 96 79
e-mail: p.kosmaty@kssip.gov.pl


referendarz sądowy Paweł Łaszkiewicz
tel. 12 617 94 10
e-mail: p.laszkiewicz@kssip.gov.pl


referendarz sądowy Anna Tabin
tel. 12 617 95 99
e-mail: a.tabin@kssip.gov.pl

----------------------------------------------------
Anna Chowan
tel. 12 617 96 14
e-mail: a.chowan@kssip.gov.pl

Katarzyna Folcik

tel. 12 617 96 12
e-mail: k.folcik@kssip.gov.pl

Iwona Kramarczyk
tel. 12 617 96 59
e-mail: i.kramarczyk@kssip.gov.pl


Sekcja ds. rekrutacji

Kierownik prokurator Anna Filipek-Woźniak
tel. 12 617 96 72
e-mail: a.filipek-wozniak@kssip.gov.pl

---------------------------------------------------
sędzia Agnieszka Mazur
tel. 12 617 96 03
e-mail: a.mazur@kssip.gov.pl
---------------------------------------------------
Justyna Hodas
tel. 12 617 96 22
e-mail: j.hodas@kssip.gov.pl

Jolanta Zielińska
tel. 12 617 96 29
e-mail: j.zielinska@kssip.gov.pl

 

Dział Zarządzania Kadrami

Kierownik Magdalena Jarczyk
tel. 12 617 96 32
e-mail: m.jarczyk@kssip.gov.pl
----------------------------------------------------

Z-ca Kierownika Agnieszka Przewoźniak
tel. 12 617 96 36
e-mail: a.przewozniak@kssip.gov.pl


Katarzyna Brussman
tel. 12 617 96 31
e-mail: k.brussman@kssip.gov.pl

Maria Czechowicz
tel. 12 617 96 27
e-mail: m.czechowicz@kssip.gov.pl


Sekcja Płac

Kierownik Anna Barszczewska
tel. 12 617 96 56
e-mail: a.barszczewska@kssip.gov.pl
----------------------------------------------------
Aleksandra Hanycz
tel. 12 617 96 83
e-mail: a.hanycz@kssip.gov.pl


Anna Osiecka
tel. 12 617 96 56
e-mail: a.osiecka@kssip.gov.pl

Dorota Świetlik
tel. 12 617 96 54
e-mail: d.swietlik@kssip.gov.pl


Dział Finansowo – Księgowy

Główny Księgowy Iwona Matuszyk
tel. 12 617 96 40
e-mail: i.matuszyk@kssip.gov.pl
---------------------------------------------------
Jolanta Basista
Koordynator Zadań Administracyjnych Działu Finansowo-Księgowego
tel. 12 617 96 52
e-mail: j.basista@kssip.gov.pl


Małgorzata Buksińska
tel. 12 617 96 52
e-mail: m.buksinska@kssip.gov.pl

Tadeusz Druzgała
tel. 12 617 96 51
e-mail: t.druzgala@kssip.gov.pl

Ewa Knap
tel. 12 617 96 37
e-mail: e.knap@kssip.gov.pl

Anna Puchalska
tel. 12 617 96 76
e-mail: a.puchalska@kssip.gov.pl


Barbara Reguła
tel. 12 617 96 38
e-mail: b.regula@kssip.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Piotr Sadowski
tel. 12 617 96 57
e-mail: p.sadowski@kssip.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. obronnych

Michał Twardowski
tel. 12 617 96 57

e-mail: m.twardowski@kssip.gov.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Edyta Konior
tel. 12 617 96 15
e-mail: e.konior@kssip.gov.pl
----------------------------------------------------

Z-ca Kierownika Katarzyna Mikolaszek
tel. 12 617 96 85
e-mail: k.mikolaszek@kssip.gov.pl

Sebastian Sito
tel. 12 617 96 55
e-mail: s.sito@kssip.gov.pl

Agnieszka Strzemplewicz
tel. 12 617 96 95
e-mail: a.strzemplewicz@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2013-08-21 15:34
Data wytworzenia: 
2013-08-21 15:34
Ostatnia zmiana: 
2020-09-18 11:41
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński