Język strony

Menu top

"IV Doroczne Forum w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych: rola sędziego krajowego" - seminarium organizowane przez ERA

Informujemy, że Europejska Akademia Prawa (ERA) w Trewirze organizuje IV Doroczne Forum w zakresie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych: rola sędziego krajowego. Trzydniowe seminarium odbędzie się w Trewirze, w dniach 28-30 października 2009 r.

Kurs współorganizowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Współpraca w sprawach karnych. Przedmiotem szkolenia będą w szczególności zagadnienia implementacji instrumentów mających na celu wzajemne uznawanie orzeczeń w państwach członkowskich, praktyka wzajemnego uznawania orzeczeń z uwzględnieniem instytucji Europejskiego Nakazu Aresztowania, rola instytucji unijnych w promowaniu wzajemnego uznawania orzeczeń.

Kurs adresowany jest zarówno do sędziów jak i prokuratorów. Językiem roboczym będzie język francuski, angielski i niemiecki z tłumaczeniem symultanicznym.

Preferowane są osoby sprawujące funkcję wizytatorów bądź angażowane w charakterze wykładowcy w proces szkolenia organizowany przez KSSiP, sądy lub prokuratury.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast uczestnicy pokrywają koszty transportu.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres mailowy do KSSiP: a.mendel@kssip.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie najpóźniej do dnia 21 września 2009 r.

Data publikacji: 
2013-08-09 10:51
Data wytworzenia: 
2013-08-20 10:58
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:15
Autor zmiany: 
admin