Język strony

Menu top

Ogłoszenie Dyrektora KSSiP: Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2009 roku

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora KSSiP z dnia 10 sierpnia 2009 r.

Na podstawie § 16 ust. 2, pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dz. U. Nr 67, poz. 566) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do pracy pisemnej tj. drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2009 r.

Data publikacji: 
2013-08-09 10:54
Data wytworzenia: 
2013-08-20 10:50
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:18
Autor zmiany: 
admin