Język strony

Menu top

Ogłoszenie Dyrektora KSSiP: Miejsce i godzina rozpoczęcia drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2009 roku

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora KSSiP z dnia 13 sierpnia 2009 r.

Na podstawie § 16 ust. 2, pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dz. U. Nr 67, poz. 566) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazuje miejsce i godzinę rozpoczęcia pracy pisemnej jako drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2009 r.:
  1. Praca pisemna jako drugi etap konkursu rozpocznie się dnia 29 sierpnia 2009r. o godzinie 11.00 w Krakowie w budynku “Targów w Krakowie” ul. Centralna 41 A, 31-586 Kraków,
  2. Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 9.00.

Zobacz mapę dojazdu

 

Ogłoszenie Dyrektora KSSiP zawierające listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2009 roku, ukazało się dnia 10 sierpnia br.

 
Data publikacji: 
2013-08-09 10:55
Data wytworzenia: 
2013-08-20 10:48
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:21
Autor zmiany: 
admin