Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekt dotyczący sposobów szkolenia kadry urzędniczej sądów i prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że w kwietniu 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego sposobów szkolenia urzędników wymiaru sprawiedliwości oraz promującego współpracę pomiędzy podmiotami zajmującymi się działalnością szkoleniową w Unii Europejskiej. 

Podstawowymi celami projektu, realizowanego na zamówienie Komisji Europejskiej, są: 
• Ustalenie faktycznego stanu działalności szkoleniowej z zakresu prawa Unii Europejskiej kierowanej do urzędników sądów i prokuratury w 28 krajach członkowskich oraz w Chorwacji,
• Promowanie współpracy europejskiej pomiędzy instytucjami zajmującymi się działalnością szkoleniową,
• Ustalenie struktury kadrowej korpusu urzędniczego. 

Znaczące wyzwania dla ogólnoeuropejskiego stanu działalności szkoleniowej 
Projekt uwzględnia istotne różnice w organizacji pracy, podziale obowiązków i zadań pracowniczych w poszczególnych systemach prawnych. Jego pierwszym etapem będzie sporządzenie opisów stanowisk urzędników wymiaru sprawiedliwości.

Rzeczywisty stan działalności szkoleniowej zostanie ustalony w oparciu o faktycznie przeprowadzaną działalność szkoleniową skierowaną do pracowników sądów i prokuratury, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych zajmują się:
• transgraniczną współpracą sądową w zakresie prawa karnego, cywilnego oraz handlowego,
• prawami procesowymi (stron i innych podmiotów) w postępowaniach karnych,
• prawami podstawowymi, zwłaszcza prawami dziecka,
• kwestiami organizacji pracy w sądach lub prokuraturach.
Powyższy cel badawczy zostanie osiągnięty poprzez kwestionariusze oraz spotkania przedstawicieli jednostek szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości.

Dobór interesariuszy celem uzyskania oczekiwanych wyników.

Projekt przewiduje zaangażowanie w jego przebieg wszystkich podmiotów odgrywających kluczową rolę w organizacji działalności szkoleniowej skierowanej do urzędników wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach, a zwłaszcza: ministerstw sprawiedliwości, instytucji szkolących i jednostek korpusu urzędniczego.

Planowana jest organizacja spotkań roboczych dla podmiotów odpowiedzialnych za szkolenia kadr urzędniczych. Priorytetem będzie promowanie wspólnych działań mających na celu dokonanie wstępnej oceny potrzeb szkoleniowych. 
Ponadto, planowana Konferencja Europejska pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie „dobrych praktyk” oraz opracowanie rekomendacji dotyczących sposobów usprawnienia procesów szkolenia pracowników kadr urzędniczych z zakresu tematyki prawa Unii Europejskiej. 

Innowacyjność Projektu

Przedmiotowy projekt jest pierwszym ogólnoeuropejskim badaniem naukowym dotyczącym kadry urzędniczej wymiaru sprawiedliwości, a dokładniej: urzędników sądów i prokuratury (projekt nie dotyczy kadry sędziowskiej, prokuratorskiej i kuratorskiej). Stanowi on następstwo Komunikatu Komisji Europejskiej z 2011 roku dotyczącego Europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, implementowanego poprzez projekt pilotażowy dotyczący europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, który został przyjęty w 2012 roku przez Parlament Europejski.

Jest to pierwszy krok, który nie tylko zachęca do wdrożenia europejskich perspektyw w proces szkolenia urzędników, ale również do współpracy pomiędzy podmiotami szkolącymi w poszczególnych państwach. 

Europejskie Konsorcjum

W skład europejskiego konsorcjum realizującego badania naukowe w ramach projektu, obok polskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury National School for the Judiciary and Prosecution, wchodzą: 
• Europejskie Centrum ds. Sędziów i Prawników Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w LuxemburguEIPA’s European Centre for Judges and Lawyers in Luxembourg, 
• Justice Coopération Internationale (JCI) będąca przedstawicielem Francuskiej Szkoły Urzędników Sądowych –ENG – oraz Francuskiej Krajowej Izby Komorniczej – CNHJ), 
• Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych Saksonii Ministry of Justice and European Affairs, 
• Ośrodek Studiów Prawniczych Hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Centre of Judicial Studies, 
• Szkocka Służba Urzędnicza Scottish Court Services.

Zainteresowane osoby lub instytucje mogą uzyskać dodatkowe informacje poprzez kontakt mailowy z koordynatorem projektu – Amélie Leclercq – a.leclercq@eipa.eu

Ze strony polskiej – z ramienia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury projekt koordynują: sędzia Rafał Różański – r.rozanski@kssip.gov.pl oraz inspektor Dorota Jędrasik – d.jedrasik@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2013-08-16 11:54
Data wytworzenia: 
2013-08-16 11:54
Ostatnia zmiana: 
2018-01-31 15:17
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński