Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2009

Szkolenia za granicą

Seminarium nt. ‘Restrictive Agreements and Article 81’
13-14 luty 2009, Budapeszt

Konferencja Europejskiej Akademii Prawa (ERA) nt. ‘Cross-border insolvency proceedings’
26-27 marca 2009, Trewir

Training Programme for National Judges in EC Competition Law
16-20 marca 2009, Oxford

Seminarium nt. “Przyspieszenie dochodzenia prawnokarnego i ścigania transgranicznej przestępczości gospodarczej i finansowej”
20-23 kwietnia 2009, Berlin

Szkolenie z zadawanie pytań prejudycjalnych, wizyta studyjna w ETS
4-6 maja 2099, Trewir

Seminarium poświęcone unijnym dyrektywom antydyskryminacyjnym 2000/43 i 2000/78
11-12 maja oraz 25-26 maja 2009, Trewir

Seminar of Comparative Study on European Legal Systems and International Judicial Cooperation through Legal Language
11-15 maja 2009, Aquilas (Murcia)

Course in Judicial Application of European Community Law
28 maja – 3 czerwca 2009, Murcja – Luksemburg

Seminarium nt. ‘International Child Abduction. The New Challenges’
10-12 czerwca 2009, Barcelona

Seminarium nt. ‘Using EU Criminal Justice Instruments: Mutual Legal Assistance and Mutual Recognition of Judicial Decisions in the EU - A long-running series of ten decentralized seminars in the Member States’
18-19 czerwca 2009, Praga

Szkolenie z zakresu „Zdrowie psychiczne – studium porównawcze”
6-8 lipca 2009, Barcelona

Szkolenie z zakresu „Podstawowe instytucje prawa karnego procesowego Unii Europejskiej”
20-30 września 2009, Barcelona

Warsztaty dla sędziów i prokuratorów w zakresie cyberprzestępczości
3-4 września 2009, Starsbourg

Konferencja w ramach katalogu EJTN dot. realizacji projektu ‘Criminal Justice’
25 września 2009, Rzym

Szkolenie z technik zadawania pytań prejudycjalnych (prawo karne)
28-30 września 2009, Trewir

Seminarium nt. „Kształcenie prawnicze jako podstawowy element rządów prawa”
30 września – 3 października 2009, Tbilisi

Szkolenie otwarte Europejskiej Akademii Prawa ‘Annual Conference on European Consumer Law’
1-2 października 2009, Trewir

Szkolenie otwarte Europejskiej Akademii Prawa ‘Annual Conference on Private International and Business Law’
8-9 października 2009, Trewir

Seminarium pt. “ Prawo europejskie dla młodych prawników”
12-13 października 2009, Recklinghausen

Szkolenie otwarte Europejskiej Akademii Prawa nt. ‘Towards a more effective control of financial crimes and financial interests of the European Union’
13-14 października 2009, Trewir

Seminarium pt. ‘Combating terrorism – Special investigation techniques (interception, tapping, internet, surveillance)
14-15 października 2009, Trewir

Konferencja Europejskiego Forum Sędziów na rzecz Ochrony Środowiska (EUFJE)
16-17 października 2009, Sztokholm

Seminarium poświęcone stosowania unijnych przepisów odnośnie równego traktowania kobiet i mężczyzn
19-20 października 2009, Trewir

Konkurs wiedzy dla aplikantów THEMIS 2009
19-23 października 2009, Lizbona

Szkolenie z zakresu „Zagadnienia znaku towarowego w sprawach prawa handlowego”
21-23 października 2009, Trewir

Konferencja międzynarodowa dotycząca szkoleni kadr sądownictwa
25-29 października 2009, Sydney

Szkolenie z zakresu wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych – rola sędziego
28-30 października 2009, Trewir

Seminarium poświęcone stosowania unijnych przepisów odnośnie równego traktowania kobiet i mężczyzn
9-10 listopada 2009, Trewir

Szkolenie nt. ‘Illegal immigration: Police and judicial cooperation in the European Union’
11-13 listopada 2009, Trewir

Seminarium poświęcone unijnym dyrektywom antydyskryminacyjnym 2000/43 i 2000/78
16-17 listopada 2009, Trewir

Seminarium poświęcone stosowania unijnych przepisów odnośnie równego traktowania kobiet i mężczyzn
7-8 grudnia 2009, Trewir

Szkolenie z technik zadawania pytań prejudycjalnych (prawo karne) 14-16 grudnia 2009, Trewir

Szkolenie ‘Recruitment & Training of Probation Officers’
17-18 grudnia 2011, Agen

 

Szkolenia i konferencje międzynarodowe w Polsce

Seminarium nt. „Szkolenie i współpraca sędziów państw członkowskich w ramach europejskiego prawa konkurencji”
31 maja – 2 czerwca 2009, Kazimierz Dolny

Seminarium pt. „Polsko-ukraińska współpraca sędziowska w sprawach karnych”
7-9 października 2009, Lublin

Seminarium pt. „Efektywna komunikacja na sali rozpraw”
12-14 października 2009, Gdańsk

Konferencja pt. „Stosowanie aktywnych metod nauczania w procesie kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów” Konferencja organizowana w ramach projektu POKL „Doskonalenie kadr wymiaru sprawiedliwości”
16-20 listopada 2009, Lublin

Konferencja pt. „Stosowania aktywnych metod nauczania w procesie kształcenia kadry pomocniczej”Konferencja organizowana w ramach projektu POKL „Doskonalenie kadr wymiaru sprawiedliwości”
23-27 listopada 2009, Lublin

Konferencja pt. „Implementacja dyrektyw UE w prawie polskim”
26-27 listopada 2009, Kraków

Konferencja pt. „Finansowanie terroryzmu, nadzór nad transakcjami finansowymi” Konferencja współorganizowana przez Francuska Szkołę Sędziowsko-Prokuratorską
14-15 grudnia 2009, Warszawa

 

Inne przedsięwzięcia szkoleniowe zrealizowane w 2009 roku

Kurs e-learningowy pt. „Współpraca sądownicza w sprawach karnych”
lipiec 2009

Polsko-ukraiński program wymiany sędziowskiej
13-19 września 2009, Warszawa
20-26 września 2009, Kraków

Polsko- ukraiński program wymiany sędziowskiej – wyjazd polskich sędziów
28 września – 3 października 2009, Kijów

Multilateralny program hospitacji (Staże hospitacyjne w Niemczech)
październik – listopad 2009, Bonn

Kurs e-learningowy pt. ‘A systematic study on the European Judicial Area in civil and commercial matters’
grudzień 2009 – lipiec 2010

Program wymiany stażowej Exchange Programme 2009
wrzesień – grudzień 2009 

Do pobrania

Data publikacji: 
2013-08-14 16:32
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:32
Ostatnia zmiana: 
2013-09-09 08:07
Autor zmiany: 
admin