Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia międzynarodowe - rok 2007

Szkolenia za granicą

Transgraniczna mediacja w sprawach rodzinnych: doświadczenia i perspektywy.
23-24 kwietnia 2007, Trewir

Praktyczne kwestie dotyczące instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz rozwoju prawodawstwa w tym zakresie. Wymiana doświadczeń. 
21-23 maja 2007, Barcelona

Kluczowe zagadnienia w sprawie sądownictwa patentowego.
31 maja-01 czerwca 2007, Sztokholm

Seminarium dot. Sądowego zastosowania Europejskiego Prawa Wspólnotowego.
30 maja-2 czerwca 2007, Murcia oraz 2-5 czerwca 2007, Luxemburg

Procedury sprzeciwu i odwołania EPO.
2-5 lipca 2007, Monachium

X Międzynarodowe Forum Prokuratorów Europejskich poświęcone problematyce zwalczania przestępczości zorganizowanej. 
3-5 września 2007, Drezno

Seminarium dla sędziów rodzinnych.
10-12 września 2007, Bruehl

Wykorzystanie europejskich instrumentów prawno-karnych. Wzajemna pomoc prawna i wzajemne uznawanie.
10-13 września 2007, Wustrau

Wymiana informacji dotyczących rejestrów karnych.
13-14 września 2007, Trewir

Konferencja poświęcona zagadnieniu uprowadzania dzieci przez rodziców.
15-16 października 2007, Praga

Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu.
24-26 października 2007, Belgia

Europejska konferencja poświęcona wypracowaniu wspólnego modelu szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości dotyczących prawa Unii Europejskiej.
24-26 października 2007, Sofia

Uznawanie orzeczeń w sprawach karnych: Rola Sędziego Krajowego.
21-23 października 2007, Trewir

Implementacja źródeł międzynarodowego prawa humanitarnego w przepisach krajowych.
29-30 października 2007, Budapeszt

Europejskie spotkanie ekspertów w dziedzinie walki z cyberprzestępczością.
15-16 listopada 2007, Bruksela

Walka przeciwko dyskryminacji; Równe traktowanie- Dyrektywy 2000.
5-6 listopada i 26-27 listopada 2007, Trewir

Fundamenty wspólnotowego prawa konkurencji.
30 listopada – 1 grudnia 2007, Budapeszt

Rola wymiaru sprawiedliwości przy zwalczaniu korupcji.
10-11 grudnia 2007, Zagrzeb

Szkolenia i konferencje międzynarodowe w Polsce

Konferencja dot. prawa własności intelektualnej dla sędziów.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Europejską Akademią Patentową w Monachium i Ministerstwem Sprawiedliwości RP, 20-22 kwietnia 2007, Warszawa

FORJUST – Współpraca szkoleniowa między instytutami nauk sądowych a szkołami dla prokuratorów i sędziów w Europie.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sadowych w Krakowie, 
26-27 kwietnia 2007, Kraków

Europejska Konferencja Prokuratorów: Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Radą Europy i Ministerstwem Sprawiedliwości RP, 4-5 czerwca 2007, Warszawa

Zabezpieczanie oraz przepadek zysków wynikających z przestępstwa.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Biurem Technicznego Wsparcia Komisji Europejskiej (TAIEX), 21-22 czerwca 2007, Warszawa

Europejski model postępowania w sprawach gospodarczych.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Sądem Apelacyjnym w Krakowie 
12-14 listopada 2007, Kraków

Międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce przestępstw związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.
Konferencja zorganizowana we współpracy z Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie. 
21-23 listopada 2007, Szczecin

Data publikacji: 
2013-08-14 16:27
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:27
Ostatnia zmiana: 
2013-08-28 19:40
Autor zmiany: 
admin