Menu top

Europejski Instytut Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration - EIPA)

Europejski Instytut Administracji Publicznej (www.eipa.nl) powstał w 1981 roku, jako autonomiczna fundacja założona na mocy prawa holenderskiego. Siedzibą Instytutu jest Maastricht. Jego misją jest wspieranie Unii Europejskiej, państw członkowskich oraz państw stowarzyszonych z Instytutem poprzez działalność szkoleniową, naukowo-badawczą i wydawniczą. W Radzie Administracyjnej (Board of Governors) EIPA zasiadają przedstawiciele państw członkowskich oraz – w charakterze obserwatora – państw stowarzyszonych i Komisji Europejskiej. Instytut uczestniczy w pracach Sieci UE ds. Administracji Publicznej EUPAN (m.in. koordynuje prace nad Wspólną Metodą Oceny CAF).

 Instytut jest finansowany przez rząd Holandii, państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone z EIPA, a także przez Unię Europejską. Ponadto jego dochody stanowią wpływy z opłat rejestracyjnych lub zakontraktowanych zadań, wpłaty pochodzące od innych publicznych lub prywatnych instytucji. Zgodnie z porozumieniem zawartym w lipcu 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem EIPA.

  • EIPA posiada cztery ośrodki zamiejscowe (tzw. anteny):
  • Europejskie Centrum ds. Regionów w Barcelonie,
  • Europejskie Centrum Szkoleń w Zakresie Spraw Socjalnych i Publicznej Służby Zdrowia w Mediolanie,
  • Europejskie Centrum ds. Sędziów i Prawników w Luksemburgu,
  • Europejskie Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi w Warszawie.
Data publikacji: 
2013-08-14 16:27
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:27
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 13:55
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko