Menu top

Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa (The International Organization for Judicial Training - IOJT)


Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa (www.iojt.org) założona została w celu promowania norm i zasad prawnych poprzez wspieranie działalności instytucji zajmujących się edukacją sędziów na całym świecie. Misja organizacji realizowana jest między innymi poprzez organizację konferencji i wymian zagranicznych, które zapewniają sędziom i osobom szkolącym sędziów możliwość omawiania strategii dotyczących zakładania i finansowania centrów szkoleniowych, tworzenia efektywnych programów nauczania, rozwijania i udoskonalania metodologii nauczania.

 Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa jest organizacją non-profit, która polega między innymi na wzmożonych wysiłkach i dobrej woli jej członków.

Nadrzędnymi celami IOJT są:

 • stymulowanie do tworzenia instytucji szkolących kadry sądownictwa,
 • promowanie zasad prawnych,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów i zagadnień dotyczących szkolenia i edukacji sędziów,
 • rozwój mechanizmu wymiany sędziów.

IOJT osiąga te cele poprzez:

 • promowanie i rozwój współpracy między jej członkami,
 • udoskonalanie międzynarodowej wymiany informacji,
 • organizację międzynarodowych, krajowych i lokalnych spotkań i konferencji,
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie profesjonalnych materiałów,
 • rozwijanie programów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych,
 • promowanie i przeprowadzanie badań,
 • rozwijanie deklaracji zgodności dotyczących spraw IOJT,
 • zakładanie komitetów ds. rozwiązywania kwestii spornych,
 • kontynuowanie innych zamierzeń harmonijnie współgrających z realizacją celów.
Data publikacji: 
2013-08-14 16:25
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:25
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 13:50
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko